" /> Trang Thông tin điện tử Huyện ủy A Lưới
Huyện đoàn A Lưới triển khai và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
Số lượt xem 959Ngày cập nhật 13/12/2018

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn A Lưới xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm 2018 và ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐTN ngày 10/10/2018 và Kế hoạch số 39-KH/ĐTN về giám sát xã hội việc triển khai thực hiện một số nội dung của Luật thanh niên năm 2005, giai đoạn 2016 - 2018.

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 với mục đích nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát các Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trong việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, chất lượng, hiệu quả; Công tác Đoàn vụ năm 2018 và lãnh đạo cơ quan ban, ngành nắm được các vấn đề liên quan đến Luật thanh niên và thực hiện các chế độ của ĐVTN, mức độ đoàn viên tiếp cận với các vốn vay ưu đãi để ĐVTN tiếp cận và phát triển kinh tế. Kịp thời nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên; giám sát đúng vấn đề xã hội và hệ thống chính trị quan tâm. Lựa chọn nội dung, chuyên đề thiết thực nhất để kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn từ đầu năm.

Sau 15 ngày tiến hành đi kiểm tra, giám sát một số đơn vị Đoàn cơ sở, đoàn kiểm tra, giám sát đã thực hiện một số nội dung công tác kiểm tra xoay quanh các vấn đề như: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, chất lượng, hiệu quả; Công tác Đoàn vụ: Công tác lưu trữ văn bản đi - đến; sổ ghi công văn đi - đến; sổ quản lý theo dõi đoàn viên cấp Đoàn cơ sở; sổ ghi chép thu - chi công tác thu nộp đoàn phí hoạt động Đoàn, phiếu thu - chi; sổ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và nắm được tình hình tiếp cận của lãnh đạo xã về Luật thanh niên năm 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát tuy không được thực hiện đầy đủ trong 21/21 Đoàn xã, thị trấn nhưng cũng đã đánh giá được thực trạng và những khó khăn vướng mắc của các cơ sở Đoàn; nắm được các hoạt động tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo Điều lệ, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp Đảng, đặc biệt là chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và mức độ sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương tới ĐVTN.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng đề cương tiến hành kiểm tra, báo cáo, có kết luận gửi về các đơn vị; đánh giá kết quả giám sát, báo cáo kết quả của Ban Thường vụ Huyện Đoàn A Lưới. Các cơ sở Đoàn thông qua báo cáo kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; báo cáo của lãnh đạo xã về kết quả triển khai thực hiện một số nội dung của Luật thanh niên năm 2005, giai đoạn 2016 - 2018.

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ tạo tiền đề cho đội ngũ ĐVTN nghiêm túc thực hiện đúng nội quy, quy định của Đoàn, của Đảng, góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh, đi đầu trong ý thức xây dựng kỷ luật và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hình ảnh của đoàn kiểm tra

Huyện đoàn A Lưới
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 573.493
Truy cập hiện tại 36