Tổ công tác số 11 của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại xã Hồng Thủy
Số lượt xem 673Ngày cập nhật 03/11/2018

Sáng ngày 31/10/2018, Tổ công tác số 11 (Theo Quyết định số 736-QĐ/HU, ngày 08/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Tổ Công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy) do đồng chí Nguyễn Minh Phương - UVTV, Trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng cùng các đồng chí trong tổ công tác số 11 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Thủy để nắm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2018.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Chí Cẩn - Phó Bí thư  tăng cường Đảng ủy, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Thủy báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2018. Hồng Thủy là xã biên giới nằm ở phía Bắc của Huyện, toàn xã có 807 hộ với 3.233 khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 17.2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 246 hộ, chiếm 31,38%; hộ cận nghèo 181 hộ, chiếm 23,09%, toàn xã có 7 thôn và 7/7 thôn đã đăng ký làng văn hóa, trong đó có 4/7 thôn đã được công nhận là Làng văn hóa và cơ quan xã Hồng Thủy đã được công nhận là đơn vị văn hóa giai đoạn 2016 - 2018; nhận thức của nhân dân toàn xã về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được nâng lên rõ rệt, đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí, nhiều hộ gia đình đã hiến đất, tài sản trên đất, ngày công… để xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã đã làm tốt vai trò tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra; Công tác quốc phòng - an ninh luôn được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, thường xuyên quán triệt 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc kết hợp chạt chẽ giữa đảm bảo quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời.

Tuy nhiên, thời gian gần đây vụ việc tranh chấp ranh giới giữa 02 xã Hồng Thủy (Thôn 7) và xã A Bung của huyện Đakrông, Quảng Trị đang là vấn đề cần được cơ quan chức năng cấp trên sớm giải quyết dứt điểm; Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã còn ở mức cao, phương thức canh tác và vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của người dân còn nhiều hạn chế; một số ban ngành chưa tận tâm, tâm huyết với công việc….

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Phương - UVTV, Trưởng Công an huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Thủy đã đạt được; đồng thời, đồng chí Nguyễn Minh Phương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Thủy chú trọng công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng và tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh… ​Đối với công tác xây dựng Đảng; công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác cán bộ theo Đề án 03 của huyện, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.  Tập trung công tác lãnh đạo và chỉ đạo tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và từng lĩnh vực công tác; đặc biệt cuối năm Đảng ủy cần chú trọng việc đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quy định.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 176.602
Truy cập hiện tại 43