Tìm kiếm tin tức

Kết quả sau 5 năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của huyện A Lưới, giai đoạn 2015 - 2020
Số lượt xem 902Ngày cập nhật 17/06/2020

A Lưới là huyện miền núi có địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trên trục đường Hồ Chí Minh, với nhiều tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; nhiều tiềm năng về đất, rừng, khoáng sản, du lịch sinh thái, lịch sử và văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số… Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở; các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện từng bước được phát triển rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 10,8%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng giá trị tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đến năm 2019 đạt 1.245 tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp 482 tỷ đồng, chiếm 38,7%, giảm 13,4%; công nghiệp - xây dựng 382 tỷ đồng, chiếm 30,7%, giảm 5,8%; dịch vụ 381 tỷ đồng, chiếm 30,6%, tăng 19,2% so với năm 2015.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng 9,4 triệu đồng so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 823 tỷ đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 135 tỷ đồng/năm, trong đó, phần giao huyện thu 29,2 tỷ đồng/năm, tăng 10 tỷ đồng so với năm 2015.

Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào “Chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp”,… đã được nông dân tích cực hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong bà con nông dân.

Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, mô hình có nhiều khởi sắc: Đề án phát triển đàn bò từ năm 2016 đến năm 2019, toàn huyện đã nhập 1.473 bò cái hậu bị. Triển khai Chương trình theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm (OCOP) “Mỗi xã một sản phẩm” gồm các sản phẩm: “Chuối già lùn A Lưới” và “Thịt Bò vàng A Lưới”. Mô hình rau an toàn và hoa: có 11 hộ/4.300 m2 tại các xã Sơn Thủy, A Ngo và thị trấn A Lưới; mô hình nhân rộng Hoa Ly Ly: quy mô 08 hộ/xã Sơn Thủy và thị trấn A Lưới với số lượng 5000 củ, cây phát triển tốt. Mô hình giống lúa JO2: Triển khai tại 07 xã, diện tích 16,0 ha, năng suất 64,0 tạ/ha; mô hình lúa Ra dư: Diện tích 113,8 ha; mô hình trồng Nếp than: Diện tích 15,4 ha, gieo tại 02 xã Sơn Thủy, A Roàng có năng suất ước đạt 43 tạ/ha. Mô hình trồng Bơ: Tại xã Hồng Thủy với diện tích 1,5 ha/02 hộ. Triển khai trồng 05 ha Bơ tại xã Hồng Thủy theo dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn.
- Mô hình Chuối nuôi cấy mô tập trung tại xã Hồng Bắc: Triển khai trồng 1,6 ha với 02 hộ dân tham gia. Năng suất bình quân đạt 26,7 tấn/ha/năm; mô hình trồng Mít (Thái Lan): Diện tích 5,0 ha/04 xã (Hương Phong, Hồng Thượng, Quảng Nhâm, Hồng Vân).

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh và từng bước đi vào chiều sâu. Đến năm 2020, qua thẩm tra, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, toàn huyện có 97/97 làng, thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, đạt 100%; 89/97 làng, thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 91,75%. Có 128/128 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, đạt 100%. Trong đó, có 106/128 cơ quan, đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 82,81%.

- Phong trào thi đua trong sự nghiệp phát triển giáo dục tiếp tục triển khai một cách toàn diện và được tổ chức chặt chẽ. Trong 05 năm qua, đã có 474 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 25 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có thể nói, phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” được công chức, viên chức toàn ngành hưởng ứng một cách tích cực, mạnh mẽ.

- Ngành Y tế tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”. Cuộc vận động thực hiện 12 điều y đức được ngành Y tế phát động trong toàn cán bộ, công chức, viên chức với khẩu hiệu "Lương y như từ mẫu", phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong khám, chữa bệnh đã góp phần quantrọng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đến nay, 100% Trạm Y tế đã có bác sĩ và nữ hộ sinh, 15/18 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình ngày càng được quan tâm. Gắn công tác dân số với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, triển khai xây dựng nhiều mô hình như: “xây dựng quy mô gia đình ít con để nuôi và dạy cho tốt”, mô hình “xã, thị trấn, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 18,4%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,58%. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn dưới 12%, giảm 5% so với năm 2015.

- Các phong trào về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được chú trọng. tỷ lệ hộ nghèo từ 35,04% (năm 2015) xuống còn 18,5% (năm 2019), giảm bình quân đạt 4,13%/năm. Trong 05 năm, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động quyên góp, ủng hộ được gần 01 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả công tác cứu trợ và an sinh xã hội cho người dân huyện nhà như vận động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Các tổ chức tôn giáo thực hiện việc từ thiện, nhân đạo trên 02 tỷ đồng/năm. Hỗ trợ xây mới và sữa chữa 462 căn nhà với tổng trị giá hơn 11,5 tỷ đồng; khám chữa bệnh cho 2.027 lượt người với tổng số tiền 232 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 12.297 lượt người nghèo với tổng trị giá gần 03 tỷ đồng. Các phong trào hiến máu tình nguyện diễn ra sôi nổi với hơn 4.000 người tham gia, thu được 4.120 đơn vị máu.

- Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận triển khai, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,“Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”... tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, nhân dân toàn huyện đã tự nguyện hiến 615.901 m2 đất. Hưởng ứng “Ngày Nông thôn mới” theo Chỉ thị 08/CT-UBND của UBND huyện, có 108.175 lượt người tham gia thực hiện các hạng mục: xây dựng 115.157m hàng rào xanh, đào 12.097 hố rác, trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, vệ sinh chuồng trại, nhà ở và khu vực công cộng.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai thực hiện hiệu quả, toàn huyện đã phát động 258 lần ra quân, với 36.463 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân hưởng ứng tham gia (trong đó, cấp xã là 30.197 lượt người); thu gom 455 m3 rác thải đến điểm tập kết xử lý rác; trồng được 439 cây xanh; lắp đặt điện chiếu sáng dài 2,69 km; chăm sóc gần 30 km và trồng mới hơn 8,34 km hàng rào xanh; nạo vét 8,2 km kênh mương; xây dựng hơn 600m đường bê tông nông thôn từ nguồn xã hội hóa; trồng mới gần 12.500 m2 hoa các loại tại các trường học, cơ quan công sở, tuyến đường… Các mô hình tiêu biểu của phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” như: Mô hình “Tuyến đường sáng - xanh; Mô hình “Sạch nhà, đẹp ngõ”; Mô hình “Bồn hoa bốn mùa”…

- Công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời, đúng người, đúng việc và thực hiện nghiêm về tỷ lệ, số lượng theo Quy chế thi đua, khen thưởng. Để ghi nhận và động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng như sau:

+Được Chủ tịch Nước tặng: Huân chương Lao động hạng hai cho ông Lê Văn Trừ - nguyên Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

+Thủ tướng Chính phủ tặng: Huân chương Lao động hạng Hai cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể, Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân.

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng: Danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc” cho 09 tập thể; “Tập thể lao động xuất sắc” cho 76 tập thể; “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 17 cá nhân và Bằng khen cho 24 tập thể, 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm.

+ Chủ tịch UBND huyện tặng: Giấy khen cho 1.071 cá nhân, 1.012 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các đợt thi đua theo phong trào (chuyên đề), giai đoạn và đột xuấtTặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 4.914 cá nhân, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 691 cá nhân, “Tập thể lao động tiên tiến” cho 294 tập thể, “chiến sĩ tiên tiến” cho 06 cá nhân.

Giai đoạn 2020 - 2025, được huyện A Lưới xác định trong phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện phong trào thi đua yêu nước là: Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện. Huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng cải thiện, nâng cao. Trong đó, huyện A Lưới đã thống nhất đưa ra 21 chỉ tiêu cụ thể về các lĩnh vực; 05 nhiệm vụ chủ yếu và 07 giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, chúng ta nhận thấy rằng, mặc dù còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục nhưng nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của huyện A Lưới trong giai đoạn 2015 - 2020 đã có nhiều tiến bộ rõ nét so với giai đoạn 2010 - 2015. Trong quá trình chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, góp phần tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, kết hợp giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội. Phong trào thi đua yêu nước đã tác động tích cực đến cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, quyết tâm đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, tạo việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước không chỉ tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện một cách đồng đều với nhịp độ tăng trưởng nhanh và bền vững mà còn tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, văn hóa, xã hội tiến bộ, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố, giữ gìn an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng huyện A Lưới ngày càng phát triển và giàu đẹp.

Với tinh thần thi đua là yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương Anh hùng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân huyện A Lưới quyết tâm thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 948.971
Truy cập hiện tại 240