Tìm kiếm tin tức
Nâng cao đạo đức cách mạng trong tình hình mới
Số lượt xem 247Ngày cập nhật 29/12/2019

Một trong những giải pháp trọng tâm của việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị [1]“nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Đây là nhan đề một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Người viết nhân Kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, đăng báo Nhân dân, số 5409, ngày 3/2/1969. Nửa thế kỷ sau khi ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị. Giá trị ấy vận vào thế Đảng, thế nước trong tình hình hiện nay như thế nào, chúng ta tìm hiểu xem:

1. Vì sao phải nâng cao đạo đức cách mạng?

Vì. (1) Đạo đức cách mạng chẳng những là phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng, mà còn là gốc rễ, là nền tảng của người cách mạng, như quy luật muôn thuở của tự nhiên là muốn tồn tại, phát triển, sông phải có nguồn, cây phải có gốc. (2) Đạo đức cách mạng còn giúp người cách mạng vững vàng trong khó khăn, vượt qua thách thức. Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. (3) Qua gần 90 năm đấu tranh oanh liệt, Đảng ta đã được nhân dân ta tin tưởng ở năng lực lãnh đạo sáng suốt và Đảng đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác từ thời chiến đến cả thời bình ngày nay. Có được điều này một phần quan trọng là do “rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau”. Đó chính là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, là “những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng” và “nhân dân ta, Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế”.

2. Vì sao phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân?

Vì. (1) Chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm. Là loại giặc ngự trị trong chính bản thân của mỗi tổ chức và mỗi cá nhân con người. (2) Chủ nghĩa cá nhân là vết tích xấu xa của xã hội cũ, “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc”[2]. (3) Chủ nghĩa cá nhân là thứ vi trùng mẹ, đẻ ra nhiều bệnh khác, trái với đạo đức cách mạng và chừng nào chủ nghĩa cá nhân còn tồn tại, dù ít hay nhiều cũng vẫn sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên nỗ lực “một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng”; sẽ dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; vẫn sẽ còn xâm nhập vào “nội bộ Đảng”, làm giảm nguồn sức mạnh nội lực, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng thì chừng đó vẫn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. (3) “Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”, “là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội;… thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”[3].

Hồ Chí Minh từng nhắc nhở rằng: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Những biểu hiện của những người sa vào chủ nghĩa cá nhân đã được chỉ ra trong tác phẩm của Bác và trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: 1) Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. 2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền… 3) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”. 4) Ỷ thế vào quyền lực tại cơ quan công quyền để kéo bè kéo cánh, chăm chút cho lợi ích của nhóm mình, dòng họ và địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. (5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. (6) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực… (7) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…”.

3. Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Thứ nhất, xác định rõ mối quan hệ biện chứng, tiền đề, chi phối lẫn nhau giữa mệnh đề nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Đó là một hệ giải pháp. Không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì không thể nâng cao đạo đức cách mạng; ngược lại, chỉ nâng cao đạo đức cách mạng khi đã quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Tựa như câu dân gian: “Gạn đục khơi trong”!

Thứ hai, chống giặc nội xâm là việc phải làm thường xuyên, liên tục. Loại bỏ cho bằng được các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đã được chỉ ra ở trên, và gắn chặt chẽ với phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ rằng đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu.

Thứ ba, nâng cao đạo đức cách mạng cũng là việc phải làm thường xuyên, toàn diện và quyết tâm cao. Tựa như “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thứ tư, xác định rõ hai cấp độ đối tượng cùng thực hiện một hệ giải pháp “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đó là hệ thống tổ chức toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi tổ chức cơ sở đảng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng phải kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong.

Đối với hệ thống tổ chức Đảng, trước hết là các cơ quan, tổ chức trực tiếp đảm trách công tác xây dựng Đảng và cấp ủy các cấp: Phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên; Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng; Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng nhân dân thật thà phê bình cán bộ, đảng viên; Phải giữ nghiêm chế độ sinh hoạt của chi bộ; Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh; Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt: Phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết và trước hết; Phải bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật; Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân; Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, nền tảng vững chắc cho mọi hành động nâng cao đạo đức cách mạng chính là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ nền tảng ấy, Đảng ta đã xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết thiết thực, nổi bật là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (Vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay); Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”); Quy định số 47-QĐ/TW (Về những điều đảng viên không được làm); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh); Quy định số 08-QĐi/TW  (“Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”)…Học tập, rèn luyện và tổ chức, thực hiện là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, mọi thành phần trong xã hội. Tùy theo phạm vi chức năng mà thực hiện nhưng nhất định phải đúng và trúng chủ trương, đường lối của Đảng ta, chế độ xã hội chủ nghĩa của ta./.

------------------------------------------------

1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Nhà xuất bản CTQG, H. 2011.

2. Hồ Chí Minh (bút danh T.L), “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, báo Nhân dân, số 5409, ngày 3/2/1969

3. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

4. PGS, TS Lý Việt Quang, “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn”, Báo Nhân dân cuối tuần Online, đăng ngày 26/01/2019.

5. TS. Văn Thị Thanh Mai, “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương Online, đăng ngày 24/01/2019.


[1] Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, xuất bản lần thứ 3, Hà Nội 2011, t.11, tr602.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, xuất bản lần thứ 3, Hà Nội 2011, t.11, tr609.

 

Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy A Lưới
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 431.504
Truy cập hiện tại 142