Tìm kiếm tin tức

Lấy hành động thực tiễn để giáo dục lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên, Thanh niên
Số lượt xem 389Ngày cập nhật 13/11/2019
Huyện Đoàn tổ chức diễn đàn Thanh niên với Đảng, Đảng với Thanh niên

Trong thời đại bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến đổi, tác động trực tiếp đến lực lượng Đoàn viên, Thanh niên. Đồng thời tạo điều kiện cho Đoàn viên, Thanh niên tiếp nhận thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa, kinh tế, khoa học… Tuy nhiên, những thông tin trên, cái tích cực và cái tiêu cực luôn luôn đan xen lẫn nhau, nếu không định hướng Đoàn viên, Thanh niên thì dễ tiếp nhận cả những cái tiêu cực, những thông tin độc hại. Đặc biệt, trong tình hình nhiều thế lực thù địch lợi dụng một bộ phận Đoàn viên, Thanh niên lười lao động, lười học tập, phai nhạt lý tưởng, đề cao sự hưởng thụ … nhằm xúi giục, kích động bằng nhiều chiêu thức, nhiều thủ đoạn để tác động trực tiếp đến tâm sinh lý Đoàn viên, Thanh niên thông qua văn hóa không lành mạnh, làm suy giảm ý chí chiến đấu.

Vì vậy, công tác giáo lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho Đoàn viên, Thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đòi hỏi có tâm và có tầm đối với những người lãnh đạo các cấp, các ngành. Vì Đoàn viên, Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên lực lượng Đoàn viên, Thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội.

Vấn đề đặt ra là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho lực lượng Đoàn viên, Thanh niên trong tình hình mới hiện nay như thế nào? Chúng ta không thể giáo dục lực lượng này chỉ bằng sách vở, giáo điều, nói không đi đôi với làm, những chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước chỉ dừng lại trên sách vở và trên lý thuyết, làm cho Đoàn viên, Thanh niên khó tiếp thu, khó  lĩnh hội. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho lực lượng Đoàn viên, Thanh niên nên giáo dục từ việc thiết thực, giáo dục thông qua phong trào hành động cụ thể, lấy hành động thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho Đoàn viên, Thanh niên. Tập hợp Đoàn viên, Thanh niên tham gia tích cực các phong trào do các tổ chức Cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cáp cấp phát động, như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” làm giàu chính đáng, bằng cách tạo điều kiện cho Đoàn viên, Thanh niên được vay vốn  để đẩy mạnh phong trào phát triển sản xuất, kinh doanh; giao đất, giao rừng để Đoàn viên, Thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Huyện Đoàn tổ chức phong trào Thanh niên tình nguyện

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, ý thức tự giác vượt khó vươn lên làm giàu ngay trên quê hương, góp phần làm giảm tình trạng thanh niên rời quê hương đi làm ăn xa. Đồng thời, tổ chức tốt, có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện vì hoạt động này là điều kiện tốt để Đoàn viên, Thanh niên tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo; xung kích tham gia bảo đảm trật tự - an toàn giao thông; phòng - chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; phòng - chống bão lụt; làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng rừng, thu gom rác thải; giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, tổ chức các phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ”, “hướng về cội nguồn”, “sưu tầm địa chỉ đỏ”, rất nhiều phong trào thiết thực khác. Đó là cách đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho Đoàn viên, Thanh niên và Thanh thiếu niên.

Đoàn viên Thanh niên tham gia thắp nến tri ân tại nghĩ trang liệt sỹ

Nếu như lý tưởng cách mạng thanh niên trong thời kỳ kháng chiến là “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thì ngày nay, lý tưởng cách mạng của thanh niên trong thời kỳ mới là gì? Câu nói bất hủ “Con đường của Thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác” của anh Lý Tự Trọng đã trở thành kim chỉ nam cho thế hệ Thanh niên hôm nay và mai sau phấn đấu, rèn luyện. Để hiểu được câu nói của anh Lý Tự Trọng, thiết nghĩ quan điểm đó là những đổi mới theo hướng tích cực. Lý tưởng cách mạng của thế hệ Thanh niên đi trước là chống giặc ngoại xâm, đưa lại hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Đoàn viên, Thanh niên tổng dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường

Tuy nhiên, cuộc sống hôm nay với nhịp điệu gấp gáp, hối hả của nền kinh tế thị trường, khiến một bộ phận Đoàn viên, Thanh niên chỉ quan niệm theo nghĩa hẹp mà thiếu đi những cái nhìn mang tầm bao quát và rộng lớn hơn. Họ nghĩ rằng đất nước không còn chiến tranh vì vậy khái niệm “cách mạng” trở nên mơ hồ. Điều đó xuất phát từ đâu?  Song, ngày nay con đường cách mạng không chỉ dừng lại ở đó mà là sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh đưa lại cho nhân dân cuộc sống “ấm no, hạnh phúc”. Đặc biệt, đất nước ta đang trong quá trình “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, đó cũng là một sư nghiệp “cách mạng” đầy vẻ vang mà Đảng ta đang đặt lên vai thế hệ trẻ. Con đường cách mạng của thanh niên thời đại nào cũng nặng nề nhưng rất vẻ vang. Với lý tưởng của Thanh niên thời đại mới, không chỉ là nhận thức mà giá trị vĩnh hằng, cao cả nhất vẫn là hành động. Lý tưởng, không phải là cái gì xa lạ hay quá tầm cỡ, có thể chỉ là sự cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương, ý thức chấp hành pháp luật, giúp đỡ những người xung quanh có tương lai tốt đẹp hơn…. Để thực hiện được những hoài bão lớn lao xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh thì mỗi Đoàn viên, Thanh niên phải có lý tưởng cách mạng, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi tri thức thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và hoạt động thực tiễn.

Đoàn viên, Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Hiện nay, không ít Đoàn viên, Thanh niên chưa có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết nhiều về truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận Đoàn viên, Thanh niên giảm sút ý chí chiến đấu, lười lao động, lười học tập, sống thực dụng, vi phạm pháp luật… Vì vậy công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên, Thanh niên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ này không phải riêng các tổ chức Cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cáp cấp mà còn là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội. Tăng cường công tác quản lý văn hóa, kịp thời ngăn chặn tác động xấu của các sản phấm văn hóa độc hại, các trang mạng không lành mạnh, trò chơi trực tuyến ảnh hưởng tiêu cực đến lực lượng Đoàn viên, Thanh niên. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục Đoàn viên, Thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. Tạo mọi điều kiện để Đoàn viên, Thanh niên nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Huyện Đoàn tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi hằng năm

Có như vậy, chúng ta mới xây dựng lực lượng Đoàn viên, Thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước. Hình thành một lớp Đoàn viên, Thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 480.548
Truy cập hiện tại 10