Tìm kiếm tin tức

Văn phòng Huyện ủy A Lưới đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp theo lời Bác Hồ dạy
Số lượt xem 696Ngày cập nhật 14/10/2019
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019) và 43 năm Ngày thành lập Văn phòng Huyện ủy A Lưới (1976 - 2019); xin kính chúc các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập, Tổ giúp việc, cộng tác viên và bạn đọc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết: “Văn phòng Huyện ủy A Lưới chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp theo lời Bác Hồ dạy”.

 

Là cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Huyện ủy. Xác định việc đổi mới cải cách hành chính trong Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác văn phòng cấp ủy; do đó Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, mở rộng thực hiện dân chủ ở cơ sở; nên đội ngũ cán bộ, công chức và nhân viên của Văn phòng luôn yên tâm công tác, đoàn kết và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ môi trường này, nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ của Văn phòng Huyện ủy đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong một lần đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc dịp Tết Nguyên đán năm 1950: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng....cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”..; đây vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho mọi hành động của hệ thống những người làm công tác Văn phòng cấp ủy nói chung và cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Huyện ủy A Lưới nói riêng.

Quán triệt và phát huy những kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, Chi ủy và lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm đôn đốc, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên và được toàn thể cơ quan đồng tình hưởng ứng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu; xác định việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là trách nhiệm, là nội dung quan trọng, thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình công tác và thực thi công vụ, trong từng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Vận dụng nội dung từng chuyên đề hằng năm, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, gắn với thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình. Tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký làm bản cam kết về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực đổi mới phong cách làm việc. Mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình, đã lồng ghép đăng ký học tập và làm theo Bác vào bản đăng ký thi đua hàng năm; làm căn cứ triển khai thực hiện và đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó tự soi, tự sửa, tự phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kết quả chuyên môn. Quan tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VII về phát triển đảng viên mới từ 01 đến 02 đảng viên/năm. Kết quả xếp loại hàng năm, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên đăng ký bản cam kết về các nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với cơ quan Huyện ủy giữ vững và phát huy cơ quan văn hóa gắn với xây dựng đơn vị xanh - sạch - sáng, không có rác thải nhựa sử dụng một lần.

Bên cạnh đó, Chi ủy và lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy luôn coi trọng việc thực hành dân chủ tại đơn vị; nêu cao vai trò giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng thường xuyên lắng nghe các ý kiến, đề xuất của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện công việc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức Văn phòng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc. Tuy khối lượng công việc nhiều, song mỗi cá nhân đều xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình để tự phấn đấu, rèn luyện, phát huy tối đa năng lực, chủ động, tích cực trong tham mưu, từng bước chuyên môn hóa, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các đơn vị, địa phương trong và ngoài huyện ngày một chặt chẽ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Phát huy tinh thần chủ động, hiệu quả trong công việc theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, Văn phòng Huyện ủy đã chú trọng đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XV). Trong đó, Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt quy trình xử lý văn bản trên mạng và triển khai thực hiện gửi - nhận văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý công việc của Văn phòng Tỉnh ủy; nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, văn phòng phẩm... Triển khai ứng dụng phần mềm trong công tác theo dõi các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; tham mưu xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Huyện ủy A Lưới trên Internet. Triển khai đồng bộ chứng thực chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong các cơ quan tham mưu của Huyện ủy và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; tổ chức tập huấn cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai sử dụng chữ ký số để ký số trên văn bản khi phát hành; hạn chế dần và tiến đến không gửi kèm theo văn bản giấy... Tổ chức xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Huyện ủy; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định.

Trong giai đoạn hiện này, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước nói chung và huyện nhà nói riêng. Đòi hỏi công tác văn phòng cấp ủy ngày càng phải đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc mới theo kịp với thời đại. Đối với huyện A Lưới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, việc thực hiện cao nhất về các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; đặc biệt, là các chi tiêu về giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân; đây thật sự là những thách thức, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương rất nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, mới đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tình hình mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả cao nhất; trong thời gian tới Văn phòng Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là:

(1)Thường xuyên quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của từng chuyên đề hằng năm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Văn phòng coi đây là hoạt động rèn luyện thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; góp phần cùng với cơ quan giữ vững cơ quan văn hóa và xây dựng đơn vị xanh - sạch - sáng, không có rác thải nhựa sử dụng một lần.

 (2)Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt về đạo đức, lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, nhân viên Văn phòng phải gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nghiên cứu, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc được giao, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó, xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điếm của mỗi cá nhân, đơn vị trên tinh thần tự giác, trung thực.

(3)Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, trên cơ sở đó, phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng, góp phần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính trong Đảng theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XV) và Kế hoạch triển khai thực hiện Huyện ủy. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Huyện ủy. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu, đề xuất, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các hoạt động của cấp ủy ngày càng toàn diện, hiệu quả hơn.

(4) Chủ động phối hợp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tổ chức các cuộc giao ban khối nội chính; giao ban khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư thư khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn huyện; chủ động sắp xếp, bố trí thời gian lịch tiếp công dân cho đồng chí Bí thư Huyện ủy theo kế hoạch hàng năm; giúp cấp ủy đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau thông báo kết luận về kiểm tra, giám của cấp trên.

(5)Tham mưu việc chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung văn kiện phục vụ đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Phối hợp tham mưu công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp. Chủ động tham mưu phản bác lại các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ trong quá trình diễn ra đại hội Đảng các cấp.

Với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm qua; đã tạo được chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân viên Văn phòng Huyện ủy; qua đó, đã giúp đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Phát huy những kết quả đạt được, với quyết tâm chính trị cao, trong thời gian tới, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những thành tích nêu trên, là mòn quà quý giá thiết thực chào mừng 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và 43 năm Ngày thành lập Văn phòng Huyện ủy A Lưới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 573.526
Truy cập hiện tại 45