Tìm kiếm tin tức

Huyện ủy A Lưới tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số lượt xem 769Ngày cập nhật 20/08/2019

Thực hiện Công văn số 7021-CV/BTGTW, ngày 09/8/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Kế hoạch số 124-KH/TU, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 bằng hình thức trực tuyến. Sáng ngày 20/8/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mở Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại huyện A Lưới để nghe Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đến dự điểm cầu trực tuyến tại huyện A Lưới có đồng chí Hồ Đàm Giang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban đảng, UBKT, TTBDCT huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy.

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc Hội nghị và trình bày Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; xem phóng sự về các mô hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, nghe tham luận các đơn vị trên toàn quốc và nghe phát biểu chỉ đạo của đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hóa quan trọng này ngày càng sâu rộng, trở thành công việc thường xuyên, tự giác, thiết thân của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái phấn đấu, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy Đảng các cấp chưa làm được trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương các tập thể, cá nhân đại diện cho các điển hình tiêu biểu trong cả nước. Thông qua các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, để đất nước sớm “Sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong ước.

Kết luận Hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - UVBCT, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cảm ơn các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là Bộ Bưu chính - Viễn thông đã chỉ đạo kết nối thành công Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được biết, Hội nghị trực tuyến lần này đã kết nối đến 63 tỉnh, thành và đến cấp huyện, cấp xã với đông đảo đại biểu tham dự.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 687.070
Truy cập hiện tại 185