Giới thiệu
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ban Điểu hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có Kế hoạch định hướng nội dung tin, bài tháng 7,và tháng 8 năm 2020 ; Kế hoạch có 07 nội dung định hướng tin, bài đăng trên Cổng thông tin; Theo đó, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Huyện ủy A Lưới yêu cầu các đồng chí Tổ giúp việc, các ban, UBKT, VPHU, các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương, căn cứ vào 07 nội dung kế hoạch của tỉnh để thực hiện viết tin, bài gửi đăng trên Trang TTĐT Huyện ủy trong thời gian tới. Nội dung Kế hoạch gửi kèm theo Pai điện tử các đồng chí vào và mở ra nghiên cứu; trân trọng cảm ơn.
Huyện A Lưới ngày nay, tiền thân là ba Quận miền núi của tỉnh Thừa Thiên (Quận 1, Quận 3 và một phần của Quận 4), gồm các dân tộc anh em cùng sinh sống đó là dân tộc Pa Cô, Ka Tu, Tà Ôi, Pa Hy và dân tộc Kinh; là địa bàn giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Đồng thời nơi đây là vùng đất "phên dậu", căn cứ địa cách mạng của Khu ủy và Quân khu Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người dân A Lưới kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng quê hương, đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện A Lưới đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 590.655
Truy cập hiện tại 170