Giới thiệu
Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Công bố Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam vào 4/10 hàng năm
Trước đây, người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính phải gặp trực tiếp cán bộ để yên tâm công việc được giải quyết; cũng từ việc gặp trực tiếp đó dẫn đến ở một số nơi phát sinh những bất cập, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nhưng với yêu cầu của xã hội điện tử, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã tạo sự thay đổi, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn và cũng góp phần giảm "tham nhũng vặt", giảm sự lạm quyền của cán bộ, hạn chế trục lợi chính sách khi thực thi nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu khai trương Cổng DVCQG ngày 9-12-2019 (ảnh Internet)
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Có 10 điểm mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; từ ngày 20/8/2020 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành; quy định nhiều điểm mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), xin giới thiệu cụ thể như sau:
Xin đăng tải bài viết của đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, được đăng trên Tạp chí Cộng sản, ngày 16/8/2020. Biểu diễn múa lân - sư - rồng trong lễ hội đường phố tại Festival Huế 2016-Ảnh: TL
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ban Điểu hành Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có Kế hoạch định hướng nội dung tin, bài tháng 7,và tháng 8 năm 2020 ; Kế hoạch có 07 nội dung định hướng tin, bài đăng trên Cổng thông tin; Theo đó, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Huyện ủy A Lưới yêu cầu các đồng chí Tổ giúp việc, các ban, UBKT, VPHU, các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương, căn cứ vào 07 nội dung kế hoạch của tỉnh để thực hiện viết tin, bài gửi đăng trên Trang TTĐT Huyện ủy trong thời gian tới. Nội dung Kế hoạch gửi kèm theo Pai điện tử các đồng chí vào và mở ra nghiên cứu; trân trọng cảm ơn.
Huyện A Lưới ngày nay, tiền thân là ba Quận miền núi của tỉnh Thừa Thiên (Quận 1, Quận 3 và một phần của Quận 4), gồm các dân tộc anh em cùng sinh sống đó là dân tộc Pa Cô, Ka Tu, Tà Ôi, Pa Hy và dân tộc Kinh; là địa bàn giàu lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Đồng thời nơi đây là vùng đất "phên dậu", căn cứ địa cách mạng của Khu ủy và Quân khu Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Người dân A Lưới kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng quê hương, đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện A Lưới đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 761.644
Truy cập hiện tại 227