Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tại xã A Đớt (vào lúc 8h00, ngày 17/10/2019)
Số lượt xem 91Ngày cập nhật 23/07/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 2083-QĐ/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Căn cứ Thông báo số 01-TB/VPHU, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Huyện ủy về kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy sẽ tiếp công dân định kỳ tại xã A Đớt.

Địa điểm: Trụ sở xã A Đớt.

Thời gian: Vào lúc 8h00, ngày 17/10/2019.

Văn phòng Huyện ủy trân trọng thông báo để bà con nhân dân được biết.

VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 157.820
Truy cập hiện tại 55