Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Số lượt xem 791Ngày cập nhật 14/03/2019

Đó là chủ đề của buổi Tọa đàm do Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước "Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam" tổ chức vào sáng ngày 13/3 tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trì buổi Tọa đàm.

Báo cáo tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phan Văn Quang, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, từ năm 2011 đến năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng, 03 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các địa phương, đơn vị...

Tiến hành giám sát 67 tổ chức, 53 đảng viên tập trung vào các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước; về thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản...

 

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động kiểm tra 12 tổ chức đảng, 39 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ, việc quản lý, sử dụng tài chính.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm khuyết điểm, đề ra các biện pháp để khắc phục, sửa chữa, ngăn ngừa các vi phạm góp phần chống bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, đã xây dựng Đề án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nằm trong danh mục định kỳ phải chuyển đổi để phòng ngừa tham nhũng giai đoạn 2017 - 2020. Các cấp ủy, đơn vị, địa phương chuyển đổi vị trí công tác đối với 631 cán bộ, công chức, viên chức để chủ động phòng ngừa tham nhũng theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/12/2007 và Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ và Quyết định 1532/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thường xuyên quan tâm, đảm bảo minh bạch, khách quan, đúng quy trình; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập hội đồng và tiến hành tổ chức thi tuyển cá chức danh: Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, một số đại biểu kiến nghị, đề xuất Trung ương cần quy định tăng mức xử lý phạt tiền và hạn chế việc cho tại ngoại, xử án treo đối với những người phạm tội tham nhũng, để tăng thêm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật; quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ kinh phí, phương tiện hiện đại cho các cơ quan và đội ngũ làm công tác điều tra, truy tố và xét xử ở địa phương theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, khẩn trương ban hành các quy định về giám định tư pháp phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế có dấu hiệu tham nhũng; nghiên cứu để sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng ngừa tham nhũng như: kê khai minh bạch tài sản và thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị... theo hướng cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình hiện nay; có chính sách khuyến khích, bảo vệ, khen thưởng kịp thời đối với những người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

 

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi Tọa đàm.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi tọa đàm về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2011 - 2018; các đồng chí chủ trì đã tiếp thu, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tổng hợp để đề xuất những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới.

tinhuyhue.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 295.233
Truy cập hiện tại 24