Hội nghị hướng dẫn về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng và tập huấn phần mềm kiểm phiểu
Số lượt xem 320Ngày cập nhật 20/03/2020

Chiều ngày 19/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị hướng dẫn về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng, trên cơ sở thực hiện Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đến dự và chủ trì Hội nghị.

Theo đó, việc tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh và huyện nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và quê hương. Thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp các cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng xây dựng, phát triển tỉnh nói chung và huyện A Lưới nói riêng.

Thông qua Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu, việc lấy ý kiến đóng góp phải bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy đối với từng văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; cần tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân. Quá trình lấy ý kiến thảo luận phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề đã được hướng dẫn thảo luận và trình tự tiêu đề, nội dung trong mỗi dự thảo văn kiện. Bản tổng hợp vừa phải có tính khái quát, vừa phải cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến và làm rõ xu hướng của các loại ý kiến đối với vấn đề thảo luận; nêu rõ lập luận của những ý kiến cá biệt có nội dung sâu sắc, nhưng không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của người tổng hợp.

Tại hội nghị, Văn phòng Huyện ủy đã triển khai tập huấn phần mềm kiểm phiếu; Ban Tổ Chức và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã triển khai một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đại hội cấp cơ sở.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.038
Truy cập hiện tại 198