Tìm kiếm tin tức

Xây dựng Đảng
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện A Lưới (nay là Trung tâm Chính trị huyện, gọi tắt là trung tâm) đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên ở cơ sở. Trung tâm chính trị huyện mở lớp đảng viên mới năm 2020
Là một trong 03 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có đông số lượng đảng viên. Tính đến hôm nay (tháng 6/2020), Đảng bộ huyện A Lưới có 53 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, với 4.911 đảng viên. Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, đã có nhiều tiến bộ; từ đó, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đ/c Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát toàn tỉnh năm 2018
Chiều 22/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phiên bất thường để bàn và thông qua một số công việc quan trọng, đột xuất; về dự có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Cũng như thường lệ 03 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Chủ trì Hội nghị. Đ/c Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị Huyện ủy phiên bất thường (22/6)
Trong tình hình hiện nay, rất cần báo chí tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, điều chỉnh, bổ sung. Do đó, thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chính đốn Đảng sâu rộng, kịp thời, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí. Trước hết là cần chú trọng nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập TT Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A, giải Búa liềm vàng 2019 cho các tác giả (ảnh: BĐT-ĐCSVN)
Theo tác giả THANH PHƯƠNG - Tạp Chí Cộng Sản - Lẽ thường, ai cũng hiểu câu “lệnh ông không bằng cồng bà” theo nghĩa bóng, ám chỉ vai trò làm chủ của người vợ, chứ không phải người chồng trong gia đình và cụ thể hơn là ảnh hưởng quá lớn của các bà vợ sếp tới mọi công việc của các ông xã, can thiệp quá sâu vào những việc bên ngoài gia đình, thậm chí là cả những công việc liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm, phận sự của người chồng đang làm lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị, trong đó có công tác hết sức quan trọng của Đảng là công tác cán bộ. Ảnh minh họa (internet)
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trang TTĐT Huyện ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống (lễ cúng tại cây nêu Lễ hội Azakon người Pa Cô)
Như chúng ta đã biết, A Lưới là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích tự nhiên 1.229 km2; toàn huyện có 21 xã, thị trấn, đến cuối năm 2019 còn lại 17 xã và 01 thị trấn (do sáp nhập xã theo Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ), dân số toàn huyện hơn 51.000 người, với 13.000 hộ, toàn huyện có 05 dân tộc chính: Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy, Pa Kô, Kinh và một số dân tộc khác.
A Lưới là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng ở khu phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế, với gần 85 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là điều kiện để các thế lực thủ địch lợi dụng chống phá; nhất là lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số thiếu am hiểu, nhẹ dạ, cả tin ở vùng sâu, vùng xa, tham gia các hoạt động động tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật và các loại tội phạm xuyên biên giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới. Trước tình hình đó, hàng năm Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh và đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.
05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, về “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (trích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tại mục 4.1.4. trang 131, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV). Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy A Lưới đã quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về chuyên đề hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, thường xuyên của nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận số 71-KL/TW về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 492.578
Truy cập hiện tại 301