Tìm kiếm tin tức

Văn phòng cấp ủy Đảng 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành
Số lượt xem 62Ngày cập nhật 17/10/2020

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, diễn ra trong điều kiện cả tỉnh nói chung và huyện A Lưới nói riêng đang gồng mình đối phó với mưa, lũ, bão tố dồn dập; tuy không tổ chức Lễ kỷ niệm vì điều kiện không cho phép, nhưng trong mỗi trái tim của những người làm công tác Văn phòng cấp ủy luôn trân trọng sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác Văn phòng trong 90 năm qua. Sau đây Trang TTĐT Huyện ủy trân trọng giói thiệu bài viết của Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy phụ trách Đỗ Thanh Định.

 

BCH Đảng bộ CQHU nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm với tổ chỉ đạo tỉnh, huyện

Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua luôn ghi nhận sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của hệ thống Văn phòng cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Là cơ quan tham mưu, phục vụ trực tiếp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của cấp ủy các cấp, cùng với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy các cấp luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức bộ máy của Đảng.

BCH Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy chụp ảnh với Tổ chỉ đạo ĐH của tỉnh, huyện

Có thể khẳng định rằng, 9 thập kỷ đã đi qua, cùng với sự trưởng thành của Đảng, các thế hệ cán bộ văn phòng cấp ủy toàn quốc nói chung và Văn phòng Huyện ủy nói riêng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, tận tâm, tận tụy, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và trưởng thành trong công tác. Nhiều đồng chí từ Văn phòng đã trở thành lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương. 

Chi ủy Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Theo suốt chiều dài lịch sử, từ những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, dù không thường xuyên trực tiếp giáp mặt với quân thù, luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian nguy nhưng cán bộ Văn phòng vẫn luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phản ánh kịp thời và tham mưu, phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, Văn phòng Huyện ủy và văn phòng cấp ủy các cấp luôn là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Nhìn lại những kết quả mà Đảng bộ, quân và nhân dân huyện A Lưới đã đạt được trong thời gian qua, chúng ta tự hào rằng, với xuất phát điểm thấp, nhưng chúng ta luôn phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ giao phó. Theo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đánh giá; đến thời điểm này, nền kinh tế của huyện vẫn duy trì được tốc độ phát triển và giữ mức tăng trưởng tương đối khá; hướng phát triển đi lên của huyện ngày càng rõ nét. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, nguồn lực đầu tư phát triển ngày càng được huy động khá tốt, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Văn hóa - xã hội với văn hóa các dân tộc thiểu được bảo tồn, phát huy và đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo được nhiều chuyển biến mới; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được phát huy; dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ đảng các cấp tiếp tục được cải tiến, đổi mới. 

Đ/c Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ VPHU

Những kết quả đạt được nói trên đã thể hiện sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng cấp ủy trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy đã thường xuyên kiện toàn, sắp xếp, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp công tác, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu, phục vụ. Chất lượng tham mưu tổng hợp phục vụ không ngừng được nâng lên, xứng đáng là cơ quan đầu mối và là trung tâm thông tin tổng hợp quan trọng phục vụ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy, giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết thấu tình đạt lý nhiều nhiệm vụ chính trị phát sinh.

Tập thể Chi bộ Văn phòng Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm

Văn phòng Huyện ủy đã tích cực tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; từng bước xây dựng chế độ làm việc khoa học, nền nếp. Tham mưu, đề xuất Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sách sát đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra thành các nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động cụ thể; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND - UBND huyện bảo đảm cho hoạt động của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện được nhịp nhàng và thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy chụp ảnh chung với tổ chỉ đạo tỉnh, huyện

Văn phòng Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở; chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và huyện kịp thời, sáng tạo, có hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2020, Văn phòng Huyện ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, nhất là chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII đảm bảo chất lượng và phối hợp tham mưu Huyện ủy tổ chức thành công rực rỡ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/8/2020.  

Cùng với công tác tham mưu - tổng hợp, công tác quản lý tài chính - ngân sách, văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin - cơ yếu, quản trị, có nhiều tiến bộ; các bộ phận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động theo hướng văn minh, hiện đại, khoa học, đáp ứng ngày càng cao sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Văn phòng Huyện ủy đã thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, tận tâm, tận lực với công việc; đổi mới và cải tiến về cách làm, phát huy sáng kiến và ưu điểm, khắc phục khó khăn, nhược điểm; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tư cách của người cán bộ, đảng viên; luôn đề cao cảnh giác, bảo đảm bí mật, giữ vững kỷ luật của Đảng và của Nhà nước; đồng thời, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên. 

Để ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng Huyện ủy, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các hình thức thi đua khác cho tập thể, cá nhân Văn phòng Huyện ủy vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác; Chi bộ Văn phòng Huyện ủy nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập quốc tế sâu hơn và sẽ có những tác động mạnh mẽ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ  tư, do đó, thời cơ và vận hội phát triển mở ra rộng lớn hơn. Đối với huyện A Lưới sau sự thành công rực rỡ của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân toàn huyện bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong bối cảnh mới, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy và văn phòng cấp ủy các cấp là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm lớn để đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng”. Khắc ghi lời dạy của Người, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, Văn phòng Huyện ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

TTHU tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ VPHU

1. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành. Cần bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của Trung ương để tham mưu triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giải quyết những việc thường xuyên với xử lý những vấn đề đột xuất, nhạy cảm mới nảy sinh trong thực tiễn. Kết hợp giữa việc triển khai với tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện, giúp cấp ủy hoàn thành chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trước mắt, tập trung phối hợp tham mưu quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng. Muốn vậy, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Huyện ủy, nhất là cán bộ lãnh đạo phải nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, bám sát Quy chế làm việc và Chương trình công tác của cấp uỷ, cũng như nhiệm vụ, chủ trương, kế hoạch của cấp uỷ trong từng thời gian để giúp cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách chủ động, nhạy bén và khoa học, đáp ứng yêu cầu mà thực tiễn đặt ra.

BCH Đảng bộ huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh lưu niệm với tổ chỉ đạo của tỉnh

3. Nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kịp thời, đúng đắn; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình, những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đồng thời, tổ chức sự phối hợp chặt chẽ hơn, nhịp nhàng trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ, giữa Văn phòng cấp uỷ với các ban tham mưu giúp việc của cấp uỷ, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, Mặt trận, các đoàn thể và các phòng, ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ.

Chánh VPTW Nguyễn Văn Nên tại Lế kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

4. Nâng cao chất lượng công tác văn thư - lưu trữ, cơ yếu, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng thông tin có hiệu quả vào hoạt động của văn phòng; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí.

5. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Văn phòng có đủ phẩm chất đạo đức tốt, có lòng trung thành, tận tuỵ, giữ vững nguyên tắc, có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Quan tâm chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dường các thế hệ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tạo các điều kiện làm việc và chế độ chính sách cần thiết, động viên khuyến khích cán bộ, công chức Văn phòng yên tâm, phấn khởi công tác; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Văn phòng cấp ủy trong 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với tinh thần “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, cùng với các ban tham mưu, giúp việc của Đảng, Văn phòng cấp uỷ nói chung và Văn phòng Huyện ủy A Lưới nói riêng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng Văn phòng luôn trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, góp phần cùng cấp ủy đảng các cấp trong toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 750.850
Truy cập hiện tại 34