Tìm kiếm tin tức

Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 173 và Chỉ thị số 43, 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số lượt xem 210Ngày cập nhật 09/09/2020

Sáng 09/9/2020, tại thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Bí thư: Kết luận số 173-KL/TW, ngày 06/4/2020 về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 về “đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị” và triển khai các chuyên đề liên quan, bằng hình thức trực tuyến. Tham dự ở điểm cầu huyện A Lưới có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ban, UBKT, VPHU, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (khóa XI).

Với thời gian ½ ngày, các đại biểu dự Hội nghị sẽ được nghe đại diện lãnh đạo Báo Nhân dân, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về các chuyên đề liên quan và quán triệt, triển khai Kết luận số 173, Chỉ thị 43, 44 của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng (khóa XII).

Cũng tại Hội nghị lần này, đại diện lãnh đạo Công ty phát hành báo chí Trung ương phát biểu tham luận; đại diện lãnh đạo một số Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phát biểu ý kiến tham luận. Cuối cùng Hội nghị kết thúc sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận Hội nghị./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 686.575
Truy cập hiện tại 106