Tìm kiếm tin tức

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Số lượt xem 166Ngày cập nhật 01/09/2020

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ, khoẻ, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị cơ sở.

Ảnh minh họa (Internet)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đảng “cũng ở trong xã hội”. Đảng là một cơ thể sống, tồn tại và phát triển theo quy luật khách quan, có hấp thụ, có đào thải Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải có nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng, phải không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng. Bài nói chuyện với những cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm, ngày 9/12/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay” (1).Trong bài viết ba mươi năm hoạt động của Đảng đăng trên Báo nhân dân, số 2120, ngày 6/1/1960, Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển Đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang... Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng” (2) và luôn quan tâm về chất lượng đảng viên. Bài nói với cán bộ tỉnh Hà Tây, ngày 10/2/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên” (3).Hoặc bài nói tại Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hà Bắc, ngày 17/10/1963 Người đặc biệt nhấn mạnh: “Phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng”(4). Như vây, phải đặc biệt quan tâm đến sự giác ngộ, lòng trung thành, thái độ trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của người xin vào Đảng. 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn huyện A Lưới luôn được cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm. Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, Đảng bộ đều đưa vào Nghị quyết chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên.

Thực tế gần 71 năm qua, nhờ  làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện A Lưới đã không ngừng lớn mạnh: “Từ chỗ chỉ có một chi bộ Đảng với 6 đảng viên ở vùng núi Pa Hy (thành lập năm 1949), đến cuối năm 1964 đã có 32 chi bộ”(5) với 325 đảng viên phân bổ đều khắp cả 3 quận. Trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ quân và dân A Lưới đã có nhiều chiến công oanh liệt góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Đến nay Đảng bộ huyện A Lưới có 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 218 chi bộ, với gần 5 ngàn đảng viên đã trưởng thành, đảm nhận tốt vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị của địa phương cả trước mắt và lâu dài, luôn quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Hàng năm Ban Thường vụ,Thường trực huyện uỷ giao Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo huyện uỷ cùng cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng bảo đảm theo quy định.Nhiệm kỳ 2015-2020 tại Trung tâm chính trị huyệnđã tổ chức mở 24 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng cho 1.922 quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc giới thiệu.

Nhìn chung, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề khái lược lịch sử Đảng bộ địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được thông qua việc đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng của từng chi bộ để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng nhằm góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các tổ chức đảng ở cơ sở.

Sau những đợt quần chúng được tham gia học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các chi bộ cơ sở đã chú trọng giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách và phân công các đồng chí đảng viên trong chi bộ giúp đỡ, đồng thời hoàn thành các thủ tục kết nạp Đảng nhanh nhất, tạo động lực cho đảng viên mới kết nạp thấy được vào Đảng là niềm vinh dự rất lớn, từ đó nhiệt tình phấn đấu và trung thành với lý tưởng của Đảng mà mình đã lựa chọn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên phát động và tổ chức các phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó phát hiện lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét bồi dưỡng đề nghị kết nạp Đảng.Nhờ đó, trong thời gian qua, công tác phát triển đảng ở Đảng bộ luôn được quan tâm. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 928 quần chúng ưu tú vào Đảng, trung bình mỗi năm, kết nạp được 185,6 đảng viên. Hầu hết các đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, được nhân dân tín nhiệm bầu đảm nhiệm một số chức vụ ở cơ sở.

Tuy nhiên, một số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cũng gặp không ít khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nguồn được bồi dưỡng có, song thiếu sự quan tâm theo giỏi, giúp đở quần chúng đã qua bồi dưỡng, đồng thời quần chúng đã qua bồi dưỡng thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện nên không thể kết nạp vào Đảng được. Hiện nay một số chi bộ cơ sở do thiếu nguồn và hạn chế trong tạo nguồn. Bởi trong điều kiện hiện nay, do kinh tế khó khăn đã có một lượng lớn đoàn viên thanh niên (đối tượng chính để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng) đã rời khỏi địa phương đi làm ăn xa, một năm chỉtrở về địa phương 2 đến 3 lần; một bộ phận không nhỏ đoàn viên thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề, hoặc xin vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; một số quần chúng thanh niên ở lại địa phương nhưng cũng chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, không muốn bị ràng buộc trong tổ chức, chưa có ý thức phấn đấu bởi suy nghĩ hồn nhiên là vào đảng gò bó, trách nhiệm nặng nề, đi họp mất buổi lao động...

Từ nhưng thuận lợi và khó khăn trên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Nhằm thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: “Phấn đấu bình quân hàng năm kết nạp 150-170 đảng viên/năm”(6), đòi hỏi cấp uỷ đảng các cấp cần nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt một số giải pháp sau:

    Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về tầm quan trọng của công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố. Trong các kỳ sinh hoạt ở chi bộ, Đảng ủy cần tổ chức các buổi tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn dân cư.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên, người lao động từ cơ sở, từ các phong trào quần chúng, đồng thời thực hiện tốt vai trò nêu gương của từng đảng viên, xây dựng hình ảnh đẹp của người đảng viên để người dân, người lao động tin tưởng và có động cơ tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Đảng. Thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp đảng viên coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm nguyên tắc, theo quy trình một cách chặt chẽ.

 Ba là, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, quản lý nguồn và cử đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Đảng ủy tăng cường chỉ đạo,hướng dẫn các chi bộ thực hiện đầy đủ các khâu: khảo sát, quản lý, đánh giá, thống kê số lượng, phân tích đánh giá về chất lượng nguồn kết nạp Đảng. Các chi bộ tiếp tục phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn và giúp đỡ quần chúng là đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các phong trào, đưa vào nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên, qua đó lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu vào Đảng xem xét kết nạp.

Bốn làtăng cường chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ đối với các chi bộ trong công tác phát triển đảng viên. Đảng ủy cần ra Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng dựa trên điều kiện thực tế của từng chi bộ để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện giáo dục, bồi dưỡng để họ phấn đấu vào Đảng. Hàng tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên trực tiếp về sinh hoạt ở các chi bộ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp Đảng, có giải pháp tháo gỡ kịp thời; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảngtừ khâu rà soát, lập danh sách, đối chiếu, thẩm định chặt chẽ hồ sơ, đưa ra khỏi danh sách đối tượng kết nạp Đảng những quần chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định có như vậy mới tạo được niềm tin với quần chúng nhân dân.  

Năm là, đối với cấp uỷ huyện, tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhỡ và giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường phối hợp với cơ quan Công an huyện và các cơ quan liên quan trong công tác sưu tra, thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người xin vào Đảng, .

Sáu là, đối với Trung tâm chính trị huyện, hàng năm tiếp tục tổ chức khảo sát ở cơ sở để nắm rõ nguồn, đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo huyện uỷ tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng với thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu phù hợp với từng đối tượng quần chúng ưu tú để tạo nguồn trung kiên cho các chi bộ ở cơ sở.

Bảy, các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn Số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng,gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp, thiết thực, tránh hình thức; Lồng ghép nội dung sinh hoạt của tổ chức đoàn thể với các hoạt động của công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, tạo điều kiện đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. 

Tám là, cấp uỷ đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn ở các chi bộ điển hình trong việc thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Quan tâm kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú, thực sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tư cách đảng viên sẽ góp phần tích cực củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Hai nhiệm vụ này không được tách rời nhau vì đó là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.

Phát triển Đảng phải luôn luôn đi đôi với củng cố Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây là hai vấn đề rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có quan hệ hữu cơ với nhau. Củng cố Đảng tốt là điều kiện để tiến hành tạo nguồn phát triển Đảng có chất lượng. Phát triển Đảng có chất lượng là cơ sở để củng cố Đảng tốt hơn.

 Để thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các tổ chức đảng trực thuộc huyện uỷ A Lưới cần phải có kế hoạch tổ chức thực hiện một cách cụ thể, sát thực tiễn, đồng thời quan tâm kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên sơ, tổng kết đúc rút kinh nghiệm thì công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới đạt hiệu quả cao và sẽ giúp Đảng ủy, chi uỷ các cấp có thêm trí tuệ tập thể, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới.

 ————————————

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, HN.2000, tập 10, tr.467. (2) Sđd, tập 10, tr.20,21. (3) Sđd, tập 12, tr.226. (4) Sđd, tập 11, tr.155.(5)Lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới (1945-2015), NXB Thuận Hoá, 2016, Tr 114. (6) Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, lưu hành nội bộ, A Lưới 2020, Tr 26.

Dương Đức Vương
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 680.962
Truy cập hiện tại 460