Tìm kiếm tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy phiên bất thường
Số lượt xem 128Ngày cập nhật 22/06/2020

Chiều 22/6/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phiên bất thường để bàn và thông qua một số công việc quan trọng, đột xuất; về dự có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Cũng như thường lệ 03 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Chủ trì Hội nghị.

Đ/c Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị Huyện ủy phiên bất thường (22/6)

Tại Hội nghị, các đồng chí Huyện ủy đã thảo luận, biểu quyết thông qua Đề án điều chỉnh số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XII và điều chỉnh số lượng đại biểu đương nhiên của các đơn vị đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, do thời gian vừa qua, một số đồng chí Huyện ủy viên đã thay đổi vị trí công tác khác. Sau khi thông qua quy trình công tác cán bộ, Huyện ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH, BTV (khóa XI)

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu đề nghị mấy việc sau:

(1)Tính đến ngày hôm nay, toàn Đảng bộ huyện đã có 44/53 TCCS đảng tổ chức xong đại hội; trong đó: có 20/24 đảng bộ, 24/29 chi bộ; hiện còn 04 đảng bộ xã và 05 chi bộ đã và đang tiến hành tổ chức đại hội. Do đó, đề nghị các cấp ủy đảng chưa đại hội khẩn trương tiến hành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch Huyện ủy đề ra (riêng Đảng bộ xã Hồng Thủy tổ chức đại hội vào tháng 7/2020). Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phối hợp chuẩn bị tham mưu báo cáo tổng kết và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện. Đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy Đảng trực thuộc Huyện ủy, sau đại hội Đảng bộ, chi bộ, kịp thời có tờ trình gửi BTV Huyện ủy đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử theo đúng quy định, hướng dẫn; khẩn trương hoàn thiện Quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, thông báo phân công nhiệm vụ của cấp ủy để thông qua phiên họp gần nhất. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ đại hội đảng bộ, chi bộ tại đơn vị theo đúng Hướng dẫn số 62, ngày 04/02/2020 của Văn phòng Trung ương.

(2)Đề nghị Tiểu ban nhân sự và Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm theo sự tham gia, góp ý của các đồng chí Huyện ủy. Sau Hội nghị này, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ ban hành Thông báo điều chuyển đại biểu đương nhiên các đơn vị có biến động nhân sự tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

(3)Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các dự thảo báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, phục vụ Hội nghị Huyện ủy lần thứ 21. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất tổ chức thành công kỳ họp HĐND huyện để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

(4)Các ban Đảng, UBKT, VPHU phối hợp tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy. Tiểu ban phục vụ hậu cần tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến. Phối hợp với Đảng ủy xã Hồng Thủy chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn kiện, cơ sở vật chất để tiến hành đại hội Đảng bộ khi có chủ trương của cấp trên.

Sau Hội nghị phiên bất thường, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy, để nghe Đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên theo các quy định và Điều lệ Đảng.

Các hình ảnh tại Hội nghị Huyện ủy phiên bất thường:

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 493.765
Truy cập hiện tại 47