Tìm kiếm tin tức

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XI
Số lượt xem 653Ngày cập nhật 29/07/2019

Ngày 15/7/2019, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XI. Trang thông tin điện tử Huyện ủy xin trân trọng giới thiệu Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy tại kỳ họp.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa quý vị đại biểu! Thưa các đồng chí đại biểu HĐND huyện!

Thưa các đồng chí!

Trong không khí toàn tỉnh đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện trọng đại 30 năm tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế, 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và huyện nhà vừa tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019. Hôm nay, thay mặt Huyện ủy, tôi vui mừng đến dự Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xin gửi đến các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND huyện, các đồng chí tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí !

Qua báo cáo của UBND huyện trình bày trước HĐND huyện cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình KT-XH, QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tại kỳ họp lần này, tôi xin nhấn mạnh một số kết quả tiêu biểu như sau:

Thứ nhất, thu hút đầu tư xã hội vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; mô hình lúa lai cho năng suất cao; hạ tầng nội thị, trường học được quan tâm nâng cấp, mở rộng; CN-TTCN có những phát triển bước đầu (Dèng A Lưới đã có văn bằng công nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể và tạo được giá trị sản xuất; điện lưới quốc gia và nước sạch ngày càng tăng cơ sở, hộ dân sử dụng...).

Thứ hai, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, hạn chế có hiệu quả các dịch bệnh mùa hè; công tác giáo dục, đào tạo được nâng lên, giáo dục mũi nhọn bước đầu được chú trọng; các chương trình chính sách nhà ở cho hộ nghèo, gia đình có công khó khăn được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện.

Thứ ba, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng Nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng; đã có những hộ nghèo tự nguyện, cam kết thoát nghèo, các phong trào thi đua yêu nước và môi trường xanh (“Ngày chủ nhật xanh”, “Nói không với chai nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”) được đẩy mạnh và ủng hộ trong toàn huyện.

Thứ tư, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của A Lưới (như 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện A Lưới; 50 năm Ngày chiến thắng A Bia; Đại hội các DTTS lần III) và A Lưới đăng cai tổ chức (Ngày hội VHTTDL các DTTS các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung - Tây Nguyên; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn...).

Thứ năm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019; triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ các Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch mới của Trung ương, Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về nêu gương, về đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, về công tác tổ chức cán bộ và đảng viên (công an xã chính quy, sàng lọc đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng...), về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ mới...

Thứ sáu, hoạt động của HĐND, UBND ngày càng hiệu lực, hiệu quả, có những đổi mới nhất định; ban hành nhiều chủ trương, định hướng kịp thời phục vụ cho sự phát triển của huyện, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân toàn huyện. Đáng chú ý là kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và chuyên đề.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà chúng ta đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Thưa toàn thể quý vị!

Những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2019 là rất quan trọng và đáng phấn khởi. Tuy nhiên, tình hình KT-XH của huyện vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế cần phải tiếp tục tập trung khắc phục, xử lý.

Đó là, kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân huyện nhà vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao trong khi các bước, cách thức giảm nghèo bền vững chưa được triển khai đồng bộ, chưa kịp thời. Việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển KT-XH đạt hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các địa phương có lúc còn thiếu đồng bộ; QP-AN trên một số lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp; trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm, trộm cắp, cờ bạc, tín dụng đen, nhất là ma túy có chiều hướng gia tăng; tình trạng khai thác lâm khoáng sản, chặt phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp. Chất lượng hoạt động của HĐND, một số Ban, một số đại biểu HĐND chưa cao. Những kiến nghị của cử tri và nội dung thông báo của MTTQ chưa được giải quyết thấu đáo, triệt để.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có một phần của nguyên nhân khách quan, song cần thấy rõ nguyên nhân chủ quan là chính. Tôi đề nghị các cấp, các ngành cần kịp thời khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cả năm 2019 và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí !

Tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17, ngày 04/7/2019 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2019; tập trung phân tích đúng thực chất những thuận lợi, khó khăn, thách thức mà chúng ta đang gặp phải và đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Sáu tháng cuối năm 2019 là thời điểm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm, góp phần hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo; đồng thời, đề nghị HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trước mắt, tại kỳ họp này, các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng của huyện, từ đó quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể trên từng lĩnh vực, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2019. Trong đó, cần lưu ý một số quan điểm, mục tiêu lớn của huyện như sau:

(1) Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và tiếp theo là bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư, tạo nên những động lực mới để thúc đẩy nền kinh tế huyện nhà phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục tạo điều kiện để phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tái cơ cấu nông nghiệp có chất lượng, thiết thực và phù hợp với A Lưới; ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích.

(3) Đối với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Về Chương trình xây dựng Nông thôn mới: Phấn đấu mỗi xã có một thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Về Chương trình giảm nghèo bền vững: Kiểm tra, rà soát đối tượng vay, phương án vay và hiệu quả vay. Nâng cao vai trò và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách thức tổ chức sản xuất trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế.

 (4) Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị định 34 của Chính phủ về số lượng cán bộ, công chức cấp xã; Nghị quyết 31 của Chính phủ về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng trị và Kế hoạch 135 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và phù hợp với tình hình của địa phương.

Hai là, HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động như: tiếp xúc cử tri, thẩm tra, chuẩn bị nội dung kỳ họp, các quyết định liên quan, hoạt động giám sát… nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND huyện. Lưu ý, trong chương trình giám sát năm 2020, bổ sung giám sát về tái cơ cấu nông nghiệp huyện.

UBND huyện tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND huyện.

Ba là, tiếp tục đổi mới hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND huyện (Báo cáo của HĐND huyện đã chỉ rõ: Đại biểu chưa sử dụng hiệu quả quyền chất vấn (04 kỳ họp liên tục không có ý kiến chất vấn), chất vấn giữa 2 kỳ họp chưa thực hiện). Lưu ý vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong dân như đất đai...; giám sát và có đánh giá cụ thể trả lời chất vấn.

Để từ đó, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất. Qua đó, làm rõ hơn tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo ra những chuyển biến thực sự trong thực tiễn.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ công tác với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đồng thời, giữ mối liên hệ thường xuyên với Thường trực HĐND các cấp, với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh.

Năm là, hệ thống chính trị nói chung, HĐND, UBND nói riêng tiếp tục xác định và thực hiện tốt nguyên tắc nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và toàn xã hội. Tham mưu tích cực, kịp thời, chuẩn xác cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được ban hành chung mang tính thống nhất và phải được tuân thủ trong cả nước, nhưng việc nhận thức và vận dụng mỗi lúc, mỗi nơi có năng động, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hay không sẽ mang lại những hiệu quả khác nhau thậm chí có thể rất khác nhau.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chúng ta đã đạt được những kết quả khá tích cực, tuy nhiên cũng còn rất nhiều việc đòi hỏi phải được tổ chức thực hiện một cách khẩn trương và quyết liệt hơn nữa.

Phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, quân, dân toàn huyện và cộng đồng doanh nghiệp sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ở mức cao nhất.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin gửi tới các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

BBT
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 927.734
Truy cập hiện tại 403