Tìm kiếm tin tức

Chủ động tham mưu và tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp
Số lượt xem 661Ngày cập nhật 29/07/2019

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu văn phòng cấp ủy các cấp cần chủ động tham mưu, tham gia chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong 2 ngày 24 - 25/7, tại Lào Cai, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số ban của Trung ương Đảng, văn phòng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo cơ quan văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm qua, Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng cao. Đẩy mạnh việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ tỉnh, thành phố thành nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác trọng tâm, nhất là những vấn đề có tính chiến lược, nổi cộm.

Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã cung cấp kịp thời thông tin cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là cán bộ chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư và cấp ủy địa phương đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tài chính đảng, lưu trữ bảo mật của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy ngày một nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị
 

Từ tháng 7/2016 đến nay, Văn phòng Trung ương Đảng có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức phục vụ tốt 7 hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, 153 phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 11 Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập…

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác của các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng cao; 100% các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình công tác toàn khóa.

Các văn phòng đã giúp cấp ủy thực hiện khá tốt chế độ báo cáo lên Trung ương theo quy định. Từ tháng 7/2016 đến hết năm 2018, các văn phòng đã gửi 40.976 văn bản, báo cáo, trong đó có 17.472 văn bản gửi qua mạng thông tin diện rộng; nhiều văn phòng thực hiện gửi 100% văn bản không mật qua mạng.

Từ tháng 7/2016 đến hết năm 2018, 63 văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã tiếp nhận 69.160 đơn, thư; số đơn, thư đã xử lý trong toàn quốc đạt bình quân 75,5%; có 22 địa phương tỷ lệ giải quyết đơn, thư đạt 100%...


Chủ động tham mưu và tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cũng còn những hạn chế yếu kém như: Việc theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả giải quyết đơn, thư của các cơ quan liên quan còn chưa đầy đủ; chưa làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy về chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; một số địa phương chưa phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.

Một số vụ khiếu kiện phức tạp ở các địa phương liên quan đến thu hồi đất, ô nhiễm môi trường... chưa được các văn phòng phối hợp tham mưu cho cấp ủy giải quyết nên khiếu kiện đông người lên Trung ương ngày càng tăng, gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, chưa xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu về xử lý đơn, thư và tiếp công dân giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm, một số vấn đề liên quan đến công tác của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy những năm gần đây và những kiến nghị, đề xuất thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hoan nghênh những nỗ lực và kết quả hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định: "Công tác văn phòng cấp ủy cả nước đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc với chất lượng ngày càng cao, bài bản, hiệu quả."

 
Quang cảnh hội nghị
 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy. Tham gia chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cần nắm chắc tình hình trong nước và thế giới để chủ động tham mưu, đề xuất, đặc biệt là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp để lãnh đạo xử lý, giải quyết.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy cần chuẩn bị các điều kiện để tham mưu triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng để kịp thời phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với lãnh đạo. Nâng cao hơn nữa chất lượng mọi mặt công tác văn thư, lưu trữ, công tác tiếp dân, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.../.

dangcongsan.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 927.860
Truy cập hiện tại 408