Tìm kiếm tin tức
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15 khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 1070Ngày cập nhật 14/12/2018
Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Ngày 12/12/2018, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Tại Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tờ trình về Chương trình công tác năm 2019 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; Tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2019.

Nhìn chung, trong năm 2018, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển đạt được những kết quả tích cực, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp 44,8%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 33,4 %; dịch vụ 21,8 %. Dự ước đến 31/12/2018 có 13/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 5.863,5 ha/6.285 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18.580,4 tấn/18.325,0 tấn; tổng đàn gia súc 44.001 con; tổng đàn gia cầm 334.810 con. Đời sống người dân từng bước được nâng cao. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và nâng cao chất lượng. Các chương trình trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. An ninh, chính trị được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện A Lưới đã thực hiện được sau 3 năm thực hiện Nghị quyếtĐại hội. Đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện A Lưới phải thật tập trung, đoàn kết, thống nhất phương hướng chỉ đạo trong những năm tiếp theo để đạt được những chỉ tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ năm 2019 các nội dung, nhiệm vụ sau:Tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, quan điểm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 về tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị và các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện gắn với phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục xác định nông nghiệp là mũi nhọn phát triển kinh tế của toàn huyện, trong đó chăn nuôi và trồng trọt được xem là chủ đạo. Tiếp tục chú trọng phát triển du lịch dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của hoạt động du lịch. Tập trung thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát huy tiềm năng và lợi thế của các nông sản tự nhiên; quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, đảm bảo chi ngân sách đúng định mức, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghi quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra. Tập trung các giải pháp, nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu lớn, chương trình trọng tâm chủ yếu trên các lĩnh vực trong 2 năm (2019 - 2020) còn lại của nhiệm kỳ.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 420.795
Truy cập hiện tại 116