Tìm kiếm tin tức
Tin nổi bật
Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Hương Nguyên về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Đàm Giang tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã A Ngo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Hồng Hạ về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong 5 năm tới, Đảng bộ xã Hồng Trung cần tập trung ổn định dân cư và sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập xã. Đây là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Hồng Trung về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xã Nhâm cần tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống; ổn định dân cư, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững sau khi sáp nhập xã; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Nhâm về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
Đó là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Hồng Thượng về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trên đây là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Phú Vinh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025.  
Hương Lâm cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo chuỗi giá trị; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu để phát triển du lịch vùng, để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã A Đớt. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Sáng ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tổ chức phiên họp để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
A Đớt cần xác định rõ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, du lịch - dịch vụ và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã Hương Lâm. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã A Đớt chiều ngày 25/11/2019, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 235.893
Truy cập hiện tại 80