Tìm kiếm tin tức

HUYỆN ỦY A LƯỚI tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TTW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); 5 năm hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội 2015 – 2020
Số lượt xem 106Ngày cập nhật 13/11/2020
Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 12/11/2020, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TTW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” và tổng kết 5 năm hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Tuấn - Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn hóa & Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai Hội nghị và nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, chịu nhiều tác động trực tiếp trên nhiều mặt, nhưng dưới sự định hướng sâu sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức tốt việc triển khai, nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của tỉnh và của huyện. Đặc biệt, tích cực tham mưu việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành trong khối khoa giáo của huyện, công tác tuyên truyền cũng góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; tác chiến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ địa phương, đặc biệt là thực hiện tốt chức năng tham mưu, chức năng tuyên truyền đã đem lại kết quả thiết thực, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, định hướng tuyên truyền, giúp lãnh đạo huyện xử lý những vấn đề mới nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tập trung sức lực, trí tuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, trong thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cấp ủy đảng công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 9 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền và 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI).

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 818.174
Truy cập hiện tại 96