Tìm kiếm tin tức

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số lượt xem 56Ngày cập nhật 12/11/2020

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thành Đạt, Nguyễn Thanh Long vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm lần lượt giữ các chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế.

Ba thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm (Ảnh: Zing)

Sáng 12-11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao.

Trong số 481 đại biểu Quốc hội có 475 đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu với số phiếu được phát ra là 475 phiếu. Kết quả phiếu cụ thể đối với từng người như sau: Đồng chí Huỳnh Thành Đạt được 443 phiếu đồng ý, bằng 92,09% tổng số đại biểu Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, được 467 phiếu đồng ý, bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Thanh Long được 459 phiếu đồng ý, bằng 95,42% tổng số đại biểu Quốc hội.

Căn cứ Điều 27 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng chí Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế nhiệm kỳ 2016-2021; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao như sau: Đồng chí Trần Hồng Hà được 469 phiếu đồng ý, bằng 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội; Đồng chí Phạm Quốc Hưng được 403 phiếu đồng ý, bằng 83,78% tổng số đại biểu Quốc hội; Đồng chí Ngô Hồng Phúc được 451 phiếu đồng ý, bằng 93,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao đối với ba đồng chí: Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh hai Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 92,12%.

Nghị quyết về việc bổ nhiệm thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 441/446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng tỷ lệ 91,49%.

ĐTĐ (sưu tầm và đăng tin)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 818.271
Truy cập hiện tại 96