Tìm kiếm tin tức

Quốc hội thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Số lượt xem 105Ngày cập nhật 12/06/2020

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều ngày 12 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường (TTXVN)

Theo Tờ trình của Chính phủ, mục tiêu của Chương trình là giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi so với bình quân chung của cả nước; cải thiện đời sống của nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đảm bảo hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Chương trình gồm 10 dự án thành phần, thời gian thực hiện Chương trình: 10 năm (2021 - 2030) được chia thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 2021 - 2025 và giai đoạn 2: 2026 - 2030).

Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng kết luận phiên thảo luận (TTXVN)

Trước đó vào đầu giờ làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi nghe công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả với 92,96% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu giải trình trước Quốc hội

 

 

ĐTĐ (Sưu tầm)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 490.979
Truy cập hiện tại 89