Tìm kiếm tin tức
Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số lượt xem 113Ngày cập nhật 16/05/2020

Trong 2 ngày 14 - 15/5/2020, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu – TUV, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020 trình bày tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền có nhiều điểm nhấn, gắn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Đặc biệt là việc tham mưu tuyên truyền, tổ chức các lễ kỷ niệm 50 năm: Ngày Hội Diên Hồng, Chiến thắng trận đồi A Bia, Ngày các đồng bào dân tộc thiểu số mang họ Bác Hồ,…; công tác dân vận được tăng cường, đổi mới, hướng về cơ sở; phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh mang lại hiệu quả thiết thực; tham mưu chỉ đạo đại hôi Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện hết nhiệm kỳ; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, các cơ quan cấp huyện được tiến hành quyết liệt, đảm bảo quy định. Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy chu đáo, kịp thời, linh hoạt, có chất lượng. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy cũng triển khai tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức và xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiêu biểu là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt hiệu quả tốt. Lãng đạo tốt việc giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt tiêu chuẩn “xanh – sạch – sáng”, là đơn vị đứng đầu trong cuộc thi cơ quan, công sở “xanh – sạch – sáng, không rác thải nhựa sử dụng 01 lần; phát huy và thực hiện có hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh”, tạo sữ lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Trong 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận là một trong những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu của Đảng bộ huyện.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới đề ra 08 chỉ tiêu, 01 chương trình đột phá chiến lược, 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và các đoàn thể cơ quan Huyện ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chẩt đạo đức tốt, lối sống trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Sửu, TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết qủa đạt được của Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đồng chí  yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kịp thời đổi mới phương pháp và công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chỉ đạo việc xây dựng các mô hình về triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động xây dựng Đảng, mô hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) từ đó nhân rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy theo hướng chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ…..

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy A Lưới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 đồng chi (khuyết 01 đồng chí); Đồng chí Hồ Đàm Giang, Bí thư Đảng ủy được Đại hội tính nhiệm bầu tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

 


 

 

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 424.922
Truy cập hiện tại 41