Tìm kiếm tin tức

Phú Vinh cần phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trong 05 năm tới
Số lượt xem 466Ngày cập nhật 27/11/2019

Trên đây là chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới với Đảng ủy xã Phú Vinh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025.

 

Báo cáo Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII cho thấy: Là xã thứ 2 của huyện A Lưới được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%; tổng diện tích gieo trồng hàng năm 57 ha; tổng đàn gia súc: 712 con; tổng đàn gia cầm 16.812 con; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 8,3%; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng dần qua hàng năm; đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 03, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 02; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng nhà vệ sinh khép kín đạt 95,2%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo ổn định...

Hoạt động HĐND, UBND xã được cũng cố, kiện toàn, theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện được chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng người dân; đã triển khai áp dụng cải cách hành chính theo hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 - 2008 và tiến hành tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua một cửa...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được sắp xếp, kiện toàn, nhất là sau đại hội của các tổ chức; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217, 218; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo; đã chỉ đạo việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng được tăng cường; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 82 đảng viên, sinh hoạt ở 07 chi bộ trực thuộc.

Kết luận tại buổi làm việc Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được Phú Vinh vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, đó là: Cơ cấu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chưa rõ nét; kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả thương mại và dịch vụ chưa cao, quy mô còn nhỏ lẽ, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương; chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; công tác quản lý tài nguyên, môi trường chưa được tốt; chưa xác định kinh tế mũi nhọn để phát triển và tăng thu nhập cho người lao độn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc phát triển đảng viên mới, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Trong nhiệm kỳ tới, để giữ vững xã đạt Nông thôn mới và xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng: Đảng ủy xã Phú Vinh cần làm tốt công tác dự báo tình hình theo xu hướng phát triển chung của huyện và tỉnh; đặc biệt, khi đưa chợ Bốt Đỏ và Nhà máy dăm gỗ ở Khu công nghiệp đóng trên địa bàn đi vào hoạt động; chỉ đạo việc rà soát lại 19 tiêu chí về Chương trình Nông thôn mới của địa phương; việc xây dựng các chỉ tiêu phải có tính khoa học, phù hợp với tình hình địa phương để điều chỉnh cho phù hợp; các chương trình trọng điểm cần xác định rõ nội dung phù hợp với xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh các mô hình kinh tế theo hướng bền vững; mở rộng nâng cao hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ; xây dựng và thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng về giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện; quản lý tốt con em đi làm ăn xa; phối hợp tốt công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định của Đảng; quan tâm phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 480.464
Truy cập hiện tại 415