Tìm kiếm tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hồng vân
Số lượt xem 557Ngày cập nhật 16/11/2019

Sáng 15/11/2019, dưới sự chủ trì của Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Hồng Vân về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Theo báo cáo Đảng ủy xã, 5 năm qua sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của xã; tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 299 ha; diện tích chuối hàng hóa trên 15 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.202 tấn, tăng 352 tấn/ha; tổng đàn gia súc 1.321 con, đạt 88,1%; tổng đàn gia cầm 6.330 con đạt 74,5%; tổng diện tích ao hồ 07 ha, sản lượng đạt 14 tấn; diện tích rừng kinh tế trên địa bàn đạt trên 1.600 ha; thu nhập bình quân đầu người gần 18 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên cấp trên 22 tỷ.

Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trường THPT có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp khá cao so với các trường cùng cấp đóng trên địa bàn huyện; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 18,4%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,7%; số hộ nghèo theo chuẩn mới là 358 hộ, chiếm 42,7%, hộ cận nghèo 154 hộ chiếm 18,4%; xuất khẩu lao động nước ngoài có 05 người; chính sách y tế, bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ nghèo đạt tỷ lệ cao; chính sách dân tộc, chính sách hỗ trợ nhà ở được triển khai thực hiện nghiêm túc; quốc phòng - an ninh cơ bản ổn định.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở; dân chủ ở cơ sở từng bước được đề cao; việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân có nhiều tiến bộ; đã triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động có hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; Đảng ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức kết nạp 57 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 235 đồng chí...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Bên cạnh các kết quả đạt được Đảng ủy vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục triệt để; nhất là, công tác quản lý và quyết toán ngân sách còn để kéo dài qua nhiều năm; thu nhập bình quân đầu người thấp; kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương; giá trị sản xuất nông nghiệp, dịch vụ phát triển chưa đều; an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều bất cập; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng; đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập chậm kiện toàn tổ chức bộ máy...

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Hồng Vân cần tập trung làm tốt công tác dự báo tình hình, nhiệm vụ trong 05 năm tới theo xu hướng chung của huyện và tỉnh; việc xây dựng các chỉ tiêu phải rà soát lại và có tính khoa học, phù hợp với tình hình địa phương để điều chỉnh cho phù hợp; các chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung cho việc giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh phát triển nhiều mô hình gia trại, trang trại hiệu quả; tập trung huy động trẻ mầm non đến lớp cao hơn; trẻ suy dinh dưỡng giảm thấp; đầu tư thêm phòng học cho mầm non và tiểu học; quản lý tốt con em đi làm ăn xa; tăng cường kiểm soát các tệ nan xã hội; phối hợp làm tốt công tác quản lý việc khai thác cát, khoáng sản trên địa bàn đúng quy định pháp luật; tổ chức đối thoại với người dân; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân nhất là với bản Cô Tài (Lào); xây dựng và chỉnh đốn Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của xã trong thời gian tới; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định của Đảng; quan tâm phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 573.311
Truy cập hiện tại 27