Tìm kiếm tin tức

UBND huyện tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã A Ngo đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019
Số lượt xem 462Ngày cập nhật 16/11/2019

Chiều ngày 15/9/2019, UBND huyện A Lưới đã long trọng tổ chức Lễ công bố xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến dự có đồng chí Viên Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Đàm Giang - UVBTV, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Là xã có trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Bộ tiêu chí là 19/19, tăng 6 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 08 tiêu chí so với năm 2011. Với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cho dân” đã trở thành phương châm trong xây dựng nông thôn mới của xã A Ngo; để đạt được kết quả như ngày hôm nay, các ban ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn luôn đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng sát đúng với tình hình thực tế của địa phương; nhằm vận động người dân tham gia, đóng góp nguồn lực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; trong giai đoạn 2016 - 2019, xã đã huy động tất cả mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt quyết tâm đưa xã A Ngo đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Với tổng kinh phí đã huy động thực hiện chương trình nông thôn mới là trên 40 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh: 18 tỷ đồng ; ngân sách huyện: 03 tỷ đồng; ngân sách xã: 01 tỷ đồng; vốn tín dụng: 10 tỷ đồng; vốn huy động và nhân dân đóng góp hơn: 08 tỷ đồng; tổng nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã A Ngo đến 30/6/2019 là 0 đồng; vận động nhân dân hiến trên 10 ngàn mét vuông đất làm đường giao thông, nội đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

Sau 10 năm toàn xã đã xây mới và sửa chữa hơn 650 nhà, cơ bản đã xóa hết nhà tạm; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30,6 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo đã giảm mạnh từ 257 hộ còn 43 hộ, giảm 214 hộ so với năm 2015; toàn xã có gần 300 lao động đi lao động trong và ngoài tỉnh; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có 1.661/1.761 người đạt 91,48%; địa phương có 02 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2015; đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 từ năm 2016; đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 từ năm 2017, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2017 và giữ vững từ đó đến nay. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đến năm học 2017 - 2018 đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 11,2 %; số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 là: 3.493/3.542 người, đạt 98%; toàn xã có 6/6 thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá lần II, lần III; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được công nhận cơ quan văn hóa.v.v.

Phát biểu chúc mừng cán bộ và nhân dân xã A Ngo, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, là một trong 04 xã đầu tiên của huyện A Lưới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã A Ngo đã có những bước đi phù hợp, cách làm sáng tạo, phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân; song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Ngo cần phải xác định đây là tiền đề để tiếp tục bắt tay vào hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị địa phương tiếp tục không ngừng nâng cao ý thức của người dân, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đạt chất lượng cao hơn; củng cố và hoàn thiện chương trình phát triển hạ tầng, kinh tế trong xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong định hướng, địa phương cần chú trọng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn, bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào dân tộc Tà Ôi, lấy sự thay đổi trong đời sống người dân làm thước đo khi đánh giá hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới, nhằm hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 573.419
Truy cập hiện tại 36