Tìm kiếm tin tức

A Roàng phải khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh riêng có của mình để phát triển
Số lượt xem 520Ngày cập nhật 16/11/2019

Sáng ngày 13/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã A Roàng về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Đàm Giang - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy; các phòng, ban chuyên môn UBND huyện.

Là xã có nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái như Làng du lịch cộng đồng A Ka - A Chi, Homestay Hương Danh, rừng nguyên sinh A Roàng, suối nước khoáng nóng A Roàng… Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Roàng đã phát huy truyền thống, đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kinh tế đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên; hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 49,25% năm 2015 xuống còn 24,94% năm 2019, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với nhiệm kỳ trước. Du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái được quan tâm đầu tư và có nhiều kết quả. Doanh thu ngành du lịch Homstay Hương Danh đạt từ 50-70 triệu đồng/năm, tăng 70 triệu đồng so với năm 2015. Diện tích cây cao su trồng cao nhất huyện (510,51ha).

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, gia đình văn hoá đạt được những kết quả tích cực.

Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư xây dựng. Chất lượng giáo viên và quản lý giáo dục từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu; có 100% giáo viên đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp trung học cơ sở 100%.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng xã hội hóa, các hoạt động được mở rộng. Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhất là qua các ngày lễ, ngày hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và lễ hội A Za từng bước được nâng cao chất lượng.

Đã quan tâm thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; xây mới và sửa chữa 123 nhà tình thương, tình nghĩa, gia đình chính sách có công với cách mạng…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 93 đảng viên, chuyển chính thức là 100 đảng viên. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, gần dân, sát dân, hướng về cơ sở nhằm thu hút ngày càng nhiều hội viên, đoàn viên vào tổ chức. Sự phối hợp trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đồng bộ và đảm bảo quy chế. Tăng cường củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy.

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương thường xuyên được chú trọng, chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại với các xã giáp ranh được duy trì thường xuyên và ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ xã A Roàng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương, chưa tạo đột phá mới. Cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa phát huy tối đa lợi thế vùng. Năng lực sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả kinh tế mang lại vẫn còn thấp. Kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng chậm, chưa khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh hiện có trên địa bàn, phát triển còn nhỏ lẻ, tự phát, chưa có quy hoạch chi tiết. Tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở bậc THCS và THPT còn cao. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao chiếm 15,6%. Một số cán bộ ý thức, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa tận tụy với công việc; một số ngành giải quyết công việc còn chạy theo thời vụ, tham mưu, phối hợp giải quyết công việc có lúc chưa kịp thời.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp cho A Roàng có định hướng đúng trong đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, xã cần tập trung vào những mặt mạnh, tiềm năng đặc thù riêng có để phát triển kinh tế, du lịch một cách bền vững. Tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: A Roàng vẫn là một xã nghèo của huyện, đời sống của bà con nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã phải xác định thay đổi nhận thức, tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xác định các tiềm năng, thế mạnh mà chỉ có xã A Roàng mới có, đó là tiếp tục duy trì diện tích trồng cao su; bảo vệ diện tích rừng nguyên sinh; phát huy và bảo tồn văn hóa, bản sắc, nghề dệt Dèng; tăng cường dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch. Đồng thời, phải tăng cường dự báo tình hình trong 5 đến 10 năm tới trên những thế mạnh, vị trí lợi thế của mình; phải có nhiệm vụ giải pháp đột phá; rà soát lại bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới để đưa ra chỉ tiêu cho phù hợp với địa phương, chú ý cơ giới hóa trong nông nghiệp, hình thành làng nghề, tổ hợp tác và hợp tác xã, duy trì các giống lúa truyền thống; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

TDNQ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 573.299
Truy cập hiện tại 23