Tìm kiếm tin tức

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Số lượt xem 631Ngày cập nhật 20/09/2019

Ngày 20/9/2019, UBND huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, huyện A Lưới đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi: Tổng nguồn lực đầu tư trong 10 năm là 1.270,3 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh: 171,8 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 215,9 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp: 572,3 tỷ đồng; vốn người dân và cộng đồng đóng góp: 310,3 tỷ đồng. Chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” gồm các sản phẩm: Gạo Ra Dư (xã Hồng Thủy), Sản phẩm dệt Dèng (A Đớt, A Roàng, Hồng Thượng, Nhâm), Sản phẩm thịt bò (20 xã), Du lịch sinh thái (Hồng Hạ, Hồng Kim).

Kết quả đạt chuẩn Nông thôn mới: Xã Hương Phong đạt chuẩn năm 2015; xã Sơn Thủy đạt chuẩn năm 2016, xã Phú Vinh đạt chuẩn năm 2017, xã A Ngo đạt chuẩn năm 2018. Số tiêu chí đạt bình quân/xã: Năm 2011: Tổng số tiêu chí đạt: 127 tiêu chí, bình quân đạt 7,93 tiêu chí/xã, đến năm 2015 đạt 233 tiêu chí, bình quân đạt 11,65 tiêu chí/xã, đến nay (30/7/2019) đạt 271 tiêu chí, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. Kết quả năm 2019 so năm 2011: Tổng số tiêu chí tăng 144 tiêu chí, bình quân tăng 5,67 tiêu chí/xã.

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025: Toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 35% toàn huyện. Có 04 xã đạt xã Nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu có 20 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, có 90 vườn mẫu đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 gấp 1,5 lần năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 03%/năm; tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 95%; có trên 85% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%. Giai đoạn 2026 - 2030: Toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn NTM, đạt 55% toàn huyện. Số xã Xây dựng NTM nâng cao: 7 xã, đạt 35% toàn huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả huyện đạt được trong 10 năm qua, đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể, để huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM. Rà soát đánh giá các tiêu chí đạt và các tiêu chí chưa đạt ở từng xã để xây dựng kế hoạch, giải pháp cho từng ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, liên kết sản xuất và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức lại sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, UBND huyện A Lưới trao tặng giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 681.009
Truy cập hiện tại 430