Tìm kiếm tin tức

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Số lượt xem 685Ngày cập nhật 09/09/2019
Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Chiều 6/9/219, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Thị Sửu, Trưởng tiểu ban, Huyện ủy A Lưới đã tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Toàn cảnh hội nghị Tiểu ban văn kiện

Tại cuộc họp đã thông qua dự thảo kế hoạch xây dựng Báo cáo chính trị. Dự thảo đề cương xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kế hoạch tổ chức đại hội các chi, đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận về đề cương, xác định kết cấu Văn kiện và công việc sắp tới của Tiểu ban. Đây là công việc khó, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và phải làm nhiều lần; vì vậy, Tiểu ban văn kiện phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, cung cấp thông tin, dự báo và định hướng các công việc lớn trong nhiệm kỳ tới, làm cơ sở cho việc xây dựng nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Rà soát bổ sung nhân sự các tiểu ban theo góp ý của các đồng chí BTV Huyện ủy; việc chuẩn bị đề cương văn kiện, kế hoạch phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; phải có tính kế thừa cách thể hiện của Đại hội trước; có sự đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề và đề ra các giải pháp trọng tâm để tạo động lực phát triển mạnh mẽ của huyện trong thời gian tới. Yêu cầu từng thành viên Tiểu ban Văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 681.099
Truy cập hiện tại 452