Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17, khóa XI
Số lượt xem 266Ngày cập nhật 05/07/2019
Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 04/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17, khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 để sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 07/6/2016 của Huyện ủy về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Quang - TUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Hùng - TUV, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Đàm Giang - UVTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hội nghị Huyện ủy lần này đã thông qua các nội dung: Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 07/6/2016 của Huyện ủy về phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 01/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức quán triệt và triển khai một số văn mới của Bộ Chính trị, Chỉnh phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quán triệt các văn bản: - Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp các xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 31/NQ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại; Kế hoạch 135/KH-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của huyện nhà đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tổng diện tích gieo trồng cây mùa vụ 5.277ha, đạt 84% kế hoạch, tăng 1.716 ha so với cùng kỳ; tổng sản lượng có hạt đạt 9.377 tấn, tăng 51 tấn so với cùng kỳ; tổng đàn gia súc 38.101 con, tổng đàn gia cầm 280.590 con, đạt 82% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản 242 ha; diện tích trồng rừng kinh tế 1.006,0 ha, đạt 20,3% so với kế hoạch…Hoạt động tín dụng hiệu quả, tổng huy động tín dụng: 701 tỷ, trong đó tiền gửi nhân dân 343 tỷ đồng; tổng dư nợ 652 tỷ đồng, trong đó nợ xấu chiếm thấp 0,07%; Tổng nguồn đầu tư xây dựng đã giải ngân: 26,1/74,1 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch vốn; Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện: 46,710/140 tỷ đồng…

Tính đến ngày 31/5/2019 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 4.832 đồng chí. Tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí đợt 03/02 và 19/5. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 12/87 tổ chức, so với kế hoạch đạt 13,79% và kiểm tra, giám sát 34/113 đảng viên, so với kết hoạch đạt 30,08%...

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết 04, với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, các chỉ tiêu về CN-TTCN trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 13,3%. Giá trị sản xuất ước đạt 361 tỷ đồng, tỷ trọng chiếm 33,4%; Hiện nay, có 02 đơn vị đầu tư với tổng diện tích 05 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 17%; có 2.218/22.957 lao động trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN, tỷ lệ đạt 9,27%; có 73/75 cơ sở, đạt 97,3% cơ sở sản xuất được cung cấp và sử dụng nguồn điện lưới quốc gia ổn định. Có 32.526/48.543 dân số, đạt 67% dân số sử dụng nước sạch.

Một nét mới của Hội nghị lần này là Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng phóng sự công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại biếu theo dõi phóng sự công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện 6 tháng đầu năm 2019

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong các tháng còn lại của năm 2019, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cả năm 2019; chuẩn bị thật tốt cho nhiệm kỳ sắp tới 2020 - 2025.

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 180.434
Truy cập hiện tại 159