Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy tháng 6/2019
Số lượt xem 207Ngày cập nhật 03/07/2019

Sáng ngày 03/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 6/2019, đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Đàm Giang - UVTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Báo cáo viên Tỉnh ủy; đồng chí Lê Tiên Sáu - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, UBKT, VPHU, TTBDCT huyện; các đồng chí bí thư, phó bí thư kiêm trưởng ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan khối khoa giáo và phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin; đặc biệt là sự tham dự của các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy (khóa XI) và Cộng tác viên dư luận xã hội.

Theo chương trình Hội nghị sẽ nghe: (1)Đồng chí Dương Đức Vương, Giám đốc TTBDCT huyện, Bao cáo viên Tỉnh ủy báo cáo một số kết quả chủ yếu về Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các nội dung quan trọng được xem xét quyết định tại kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021; (2)đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Thượng tá - Phó Trưởng Công an huyện báo cáo tình hình công tác an ninh - trật tự trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2019; (3)đồng chí Lê Thị Thu Hương - Phó Ban Tuyên giáo, hướng dẫn tuyên truyên truyền kỷ niệm 30 Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (01/7/1989 - 01/7/2019); (4)đồng chí Hồ Đàm Giang - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban tuyên giáo - Báo cáo viên Tỉnh ủy đánh giá tình hình hoạt động đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, Thị trấn và khối khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019; định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2019; thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy đồng chí đã tiếp thu, giải đáp và chuyển một số thắc mắc cho các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời cho Báo cáo viên, Cộng tác viên đã phản ảnh tình hình từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao các hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; qua đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội triển khai thực hiện trong thời gian tới; đó là:

(1) Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền tháng 7/2019 do đồng chí Hồ Đàm Giang quán triệt tại Hội nghị; các Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội tập trung tuyên truyền đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng các cấp; đặc biệt là việc tuyên truyền, quán triệt về Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 và Hội nghị Trung ương 10.

(2) Tập trung tuyên truyền về Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; tuyên truyền, vận động về việc thực hiện Đề án sát nhập các xã (A Đớt - Hương Lâm; Hồng Quảng - Nhâm; Bắc Sơn - Hồng Trung) theo chủ trương của tỉnh.

 (3) Tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại (sát nhập thôn 6 và thôn 7 xã Hồng Thủy huyện A Lưới về xã A Bung huyện Đakarông); tuyên truyền về Đề án công an xã chính quy; tin giản cán bộ bán chuyên trách khối đảng từ 5 người xuống còn 3 người…

(4) Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội); gắn việc tuyên truyền 50 năm Ngày các dân tộc thiểu số miền Tây Trị Thiên mang họ Bác Hồ và 50 năm toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9; tuyên truyền về an toàn giao thông, công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, tính dụng đen, tuyền đạo trái phép;… 

(5) Quan tâm lồng ghép việc tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn huyện.

(6) Chuẩn bị tốt Hội thi Cộng tác viên giỏi cấp huyện lần thứ nhất và đề nghị tất cả các Cộng tác viên toàn huyện tham gia; chuẩn bị nội dung, nhân sự dự thi Báo cáo viên cấp tỉnh; chỉ đạo việc tổng hợp các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị gửi các cơ quan, đơn vị chuyên môn trả lời; các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quy định 08-QĐ/TW và Quy định 11-QĐ/TW của Trung ương.

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 180.431
Truy cập hiện tại 156