Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16, khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 250Ngày cập nhật 26/03/2019
Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Sáng ngày 26/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16, khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Huế - TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu Hùng - TUV, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Dương Quang Bằng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 13/12/2016 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững huyện A Lưới giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và giải trình góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2018; Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy trình Huyện ủy về dự kiến nhân sự các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

          Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết 07, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chưa có sự chuyển biến rõ rệt: Năm 2016, từ 4.337 hộ, chiếm 35,04% giảm 583 hộ xuống còn 3.754 hộ, tỷ lệ 29,71%, giảm 5,33%; Năm 2017, hộ nghèo giảm 476 hộ còn 3.278 hộ, giảm 4,72%; Năm 2018, hộ nghèo giảm 386 hộ còn 2.892 hộ giảm 3,48%. Như vậy, trong 3 năm hộ nghèo giảm 1.445 hộ, tương ứng giảm 13,53%, bình quân mỗi năm giảm 4,51% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Số xã nghèo trên 25% từ 17 xã, còn lại 13 xã. Tuy nhiên, hộ cận nghèo tăng do hộ nghèo thoát sang cận nghèo nằm ở ngưỡng nghèo là 1.804 hộ, chiếm tỷ lệ 13,4%.

          Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất cao các nội dung đã thông qua tại Hội nghị và đặt ra nhiệm vụ ở quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh rõ vai trò của các đồng chí Huyện ủy viên, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của quý II năm 2019, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 104.554
Truy cập hiện tại 16