Tìm kiếm tin tức
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Số lượt xem 272Ngày cập nhật 25/03/2019
Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 22/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt và triển khai các nội dung: Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận 44-KL/TW, 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Chương trình 55-CTr/TU, ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quán triệt và triển khai kịp thời các nội dung một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; giúp cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của kinh tế; về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc Hội nghị

Phan Hiếu
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 104.565
Truy cập hiện tại 16