Bộ máy tổ chức Ban Tổ chức Huyện ủy
Số lượt xem 2627Ngày cập nhật 07/10/2018

Lê Tiên Sáu

UVBTV - Trưởng ban

Điện thoại: 0905 879 423

Email:tiensau60@gmail.com

Trần Trường Cung

Thái Văn Nhân

HUV - Phó Trưởng ban Thường trực

Điện thoại: 0978 819 878

Email: truongcungtran108@gmail.com

Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0935 074 999

Email: tvnhan.hual@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Lê Thanh Quý

Chuyên viên

0169 5773151

 

2

Hồ Thìn

Chuyên viên

01234 160879

gningthin@gmail.com

3

Lê Mai Linh

Chuyên viên

0167 6767474

 

 
       
Xem tin theo ngày