Bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Số lượt xem 1618Ngày cập nhật 07/10/2018

Hồ Đàm Giang

UVBTV - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0914 141432

Email: dgiang.ho71@gmail.com

Lê Thị Thu Hương

Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0122 4437768

Email: huongtgal@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Lê Thị Liên

Chuyên viên

0169 8628343

lienpaco.83@gmail.com

2

Nguyễn Hoài Văng

Chuyên viên

0915 938556

hoaivanal@gmail.com

3

Lê Thanh Thoại

Chuyên viên

0128 2543502

thoaidung2011@gmail.com

 
       
Xem tin theo ngày