Tìm kiếm tin tức

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và biểu dương điển hinh tiên tiến
Số lượt xem 71Ngày cập nhật 18/11/2020

Sáng ngày 18/11, Ủy ban MTTQ huyện A Lưới long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; tập thể BTV Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động công tác mặt trận.

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 90 năm qua, đồng chí Pi Loong Mái, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khẳng định, trải qua 90 năm lịch sử vẻ vang, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước của mỗi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQ Việt Nam, những năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ngành, các cấp, các đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện A Lưới và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đề ra, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phát triển các tổ chức thành viên nhằm củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động của Mặt trận ngày càng hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động Nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” từ cấp huyện đến cơ sở. Đến nay toàn huyện đã vận động, xây dựng mới và sửa chữa nhiều ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. …

Năm 2020, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã chủ động tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch covid 19, vận động xây dựng quỹ phòng chống dịch Covid 19 trên 350 triệu đồng và hàng nghìn hiện vật, trang thiết bị phòng chống dịch, tổ chức phát động ủng hộ đồng bào trên địa bàn khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ lịch sử gây ra. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, những năm qua MTTQ Việt Nam huyện vinh dự đã được trao tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Trung ương, của tỉnh, huyện…

 Để tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả công tác Mặt trận trong thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, trong những năm tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, UBMTTQVN huyện đã biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện./.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 833.631
Truy cập hiện tại 306