Tìm kiếm tin tức

Phát huy vai trò giám sát phản biện của Đoàn thanh niên
Số lượt xem 42Ngày cập nhật 11/10/2020

Một trong những chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên chính là giám sát, phản biện xã hội, chính vì vậy năm 2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định 217, 218 về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong những năm qua, Đoàn thanh niên huyện A Lưới luôn thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Năm 2020, Đoàn thanh niên đã tổ chức giám sát Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND huyện ngày 21/11/2012 về “Phát triển thanh niên huyện A Lưới giai đoạn 2012 - 2020 đối với 05 xã, thị trấn và Phòng Nội vụ huyện A Lưới.

Đoàn giám sát do Đoàn thanh niên chủ trì thực hiện với sự tham gia của đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động huyện.

Đánh giá chung trong gần 8 năm qua, chất lượng thanh niên toàn huyện đã có sự thay đổi theo hướng tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng. Các tiêu chí như sức khỏe, chất lượng sống, trình độ học vẫn, việc làm đều có sự chuyển biến tích cực qua các năm. Hiện nay tỷ lệ thanh niên A Lưới có trình độ trên THPT chiếm tỷ lệ cao, nhiều thanh niên đạt trình độ sau đại học. Với khoảng 12.000 thanh niên, số lượng thanh niên có việc làm cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong đó nhiều thanh niên đã có ý thức tự phát triển kinh tế hộ gia đình, đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa ngoài tỉnh để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trong thanh niên đem lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, các địa phương rất quan tâm đến các thiết chế văn hóa cho thanh niên. Các địa điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới và tu sửa kịp thời để thanh niên có địa điểm sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sống.

Tuy nhiên, theo cùng mặt trái của kinh tế thị trường thì trong thanh niên cũng xuất hiện những tệ nạn xã hội, những thanh niên biến chất lười lao động, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn đã định hướng cho các địa phương, đơn vị một số giải pháp nâng cao chất lượng của thanh niên trong giai đoạn tới, phát huy vai trò trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị đối với công tác chăm sóc, giáo dục, phát triển thanh niên để xây dựng một lớp thanh niên đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh xây dựng quê hương A Lưới đẹp giàu.

Lệ Thủy HĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 750.886
Truy cập hiện tại 33