Tìm kiếm tin tức
Huyện A Lưới đăng cai Hội nghị tổng kết phong trào thi đua ngành Thanh tra tỉnh năm 2019
Số lượt xem 225Ngày cập nhật 26/12/2019

Sáng ngày 25/12/2019, Thanh tra tỉnh (Cụm thi đua số 1) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức phong trào thi đua trong toàn ngành thanh tra theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 345/CT-TTCP,  ngày 23/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Chỉ thị 1671/CT-TTCP, ngày 04/7/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra; Kế hoạch số 128/KH-TTCP ngày 29/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2019; Chỉ thị của UBND tỉnh về phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời chỉ đạo Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố cần phát huy và đổi mới tư duy trong công tác chỉ đạo điều hành để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng trong năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị tổng kết, Khối thi đua trong ngành Thanh tra đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các huyện, thị xã, thành phố trong Khối xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu công tác phải đạt được đối với từng đơn vị trong năm 2020. 

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 416.447
Truy cập hiện tại 78