Tìm kiếm tin tức
Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện tập huấn nghiệp vụ năm 2019
Số lượt xem 495Ngày cập nhật 26/09/2019
Phát biểu khai mạc của Phó chủ tịch MTTQVN tỉnh Nguyễn Hữu Lạc

Sáng ngày 25/9/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện A Lưới phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019. Đến dự và khai mạc lớp tập huấn có ông Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; cùng dự có ông Pi Loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Dương ĐứcVương - Giám đốc TTBDCT huyện. Tham gia lớp tập huấn có 202 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội, các Trưởng ban Thanh tra nhân dân và các Trưởng ban công tác Mặt trận Khu dân cư các xã, thị trấn.

 

Trong thời gian 03 ngày, lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2019 sẽ được nghe các giảng viên của Trung tâm chính trị huyện và các ông, bà trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện truyền đạt cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và những nguyên tắc tổ chức hoạt động, mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và hướng dẫn một số mẫu văn bản của UBMTTQ huyện về chương trình giám sát năm 2019, các tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình giám sát năm 2019, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ngày Chủ nhật xạnh; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp; hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ lần này, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 418.516
Truy cập hiện tại 288