Tìm kiếm tin tức

Tập huấn phổ biến, truyên truyền các chủ trương, chính sách đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới
Số lượt xem 843Ngày cập nhật 12/09/2019
Ông Hồ Xuân Trăng - TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đang lên lớp tập huấn

Được sự nhất trí của UBND huyện, Phòng Dân tộc đã mở lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và miền núi đến với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được tập huấn và quán triệt các quy định về vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, phổ biến các thông tin cơ bản về đời sống kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số trong cả nước hiện nay; bên cạnh đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc còn được trang bị, cập nhật những thông tin mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Ngoài những quy định chung được tập huấn và quán quán triệt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới còn được tuyên truyền các chính sách dân tộc hiện hành như: Nhóm chính sách đặc thù theo dân tộc và nhóm dân tộc; nhóm chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo vùng; nhóm chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực; kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên các lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2018 và một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như định hướng xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn tới theo hướng tích hợp, thiết thực và hiệu quả.

Việc Phòng Dân tộc huyện tổ chức tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ hội, là điều kiện để người có uy tín trong đồng bào nắm bắt nhanh các chủ trương, chính sách mới có liên quan, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm, đồng thời tích cực tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể… thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách đến với đồng bào một cách có hiệu quả.

Theo kế hoạch lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian hai ngày, từ ngày 12 đến ngày 13/9/2019, tại Hội trường LĐLĐ huyện A Lưới, báo cáo viên là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Trưởng phòng Dân tộc huyện.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 926.255
Truy cập hiện tại 229