Tìm kiếm tin tức

Giai cấp công nhân huyện A Lưới phát huy tinh thần cách mạng của 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Số lượt xem 455Ngày cập nhật 25/07/2019
Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trên mọi miền Tổ quốc hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; giai cấp công nhân huyện A Lưới đang nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích cao nhất trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 38 năm Ngày thành lập Liên đoàn Lao động huyện (15/01/1981 - 15/01/2019). Nhân dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện xin giới thiệu cùng bạn đọc về sự phát triển, đi lên của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVC toàn huyện sau 38 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Như chúng ta đã biết, Công đoàn Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập ngày 28/7/1929 tại số nhà 15, Phố Hàng Nón, Hà Nội. Kể từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

90 năm đi qua, là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Với những tên gọi khác nhau để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (thời kỳ 1929 - 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 - 1939), Hội công nhân phản đế (1939 - 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941 - 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập toàn diện với thế giới, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, với trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, “An toàn vệ sinh lao động”, “Xây dựng cơ quan, gia đình đạt chuẩn văn hoá ”,.v.v. thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Qua đó đã khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh (QP - AN) của đất nước.

Có thể khẳng định rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng tỏ là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần viết nên trang sử hào hùng về dựng nước, giữ nước của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, phát huy truyền thống Cách mạng vẻ vang của giai cấp Công nhân; đoàn viên và các cấp Công đoàn đang nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam, kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, là căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, đội ngũ CBCCVC-LĐ và tổ chức Công đoàn huyện A Lưới đã không ngừng trưởng thành, phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngay từ những năm đầu, khi huyện A Lưới mới được thành lập, trong bối cảnh cả nước nói chung, huyện nhà nói riêng đang mang trên mình vết thương của chiến tranh, đối mặt với bao thiếu thốn, khó khăn, thách thức. Đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng huyện miền núi phía Tây thành phố Huế, các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập, các trạm trại, lâm trường, xí nghiệp đã dược thành lập. Với nhiệm vụ bức thiết là cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo nâng cao đời sống của CBCN-VC. Vào ngày 15/01/1981, BCH lâm thời Công đoàn huyện được thành lập. Hoạt động của Công đoàn đã chuyển từ tính tự phát, sang tự giác. Những hoạt động của Công đoàn các cấp dần được phát triển với định hướng thống nhất. CN-LĐ được tập hợp trong tổ chức Công đoàn, được tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quán triệt mục tiêu phương hướng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn. CN-LĐ trong các đơn vị giúp nhau ổn định cuộc sống, động viên nhau ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, yên tâm công tác cùng với các tầng lớp nhân dân từng bước vượt qua những khó khăn thách thức.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa cho 02 đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy

LĐLĐ huyện tặng hoa cho các đồng chí nguyên là UVBTV qua các thời kỳ tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sau 38 năm kể từ khi được thành lập, Công đoàn huyện A Lưới đã qua 9 kỳ đại hội. Dưới sự lãnh đạo của LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp chính quyền, của các tổ chức đoàn thể; cùng với sự phát triển của đất nước, của quê hương A Lưới, Công đoàn và đội ngũ CNVC toàn huyện đã không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ số lượng khiêm tốn, với đa số CBCN-VC chưa qua đào tạo chính quy, tỷ lệ CNVC có trình độ cao đẳng, đại học còn rất hạn chế, tỷ lệ Đảng viên trong CNVC còn thấp. Đến nay, LĐLĐ huyện có 98 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số đoàn viên lên đến 2.195 người, đạt 99,04%. Cơ cấu lao động khu vực quản lý nhà nước chiếm 32,80 %, khối sự nghiệp Giáo dục chiếm 64,22%; khối doanh nghiệp chiếm 2,98%. Chất lượng đội ngũ CNVC-LĐ đã được nâng lên rõ rệt. Trong đó: Đoàn viên có trình độ đại học và trên đại học là 1.552 người, chiếm tỷ lệ 70,70 %. Đoàn viên là đảng viên có 1.582 người, đạt 72,1 %; đoàn viên có trình độ trung cao cấp lý luận chính trị 592 người chiếm tỷ lệ 27,2%.

Cùng với sự nâng cao chất lượng đội ngũ, phong trào CBCNVC-LĐ và hoạt động Công Đoàn trên địa bàn tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt chức năng vận động tuyên truyền, giáo dục CNVC- LĐ phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ tập thể, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tham gia quản lý, phát huy dân chủ, năng động sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; vận động CNVC-LĐ phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, từng bước cải thiện, ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, cho xã hội. Xây dựng các quỹ như: Quỹ Tình thương, Quỹ mái ấm, Quỹ khuyến học. Hưởng ứng các cuộc vận động, đóng góp các quỹ xã hội, phụng dưỡng bà mẹ việt nam Anh hùng, giúp đỡ chăm sóc các hộ thương binh liệt sỹ, các hộ có công với cách mạng, các hộ thuộc diện chính sách, chung tay xây dựng Nông thôn mới với hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công, hàng trăm lượt người hiến máu nhân đạo. Thường xuyên quan tâm kiện toàn bộ máy Công đoàn các cấp, thực hiện đầy đủ các quy định của Điều lệ Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh. Hàng năm có 85,4% CĐCS đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, không còn CĐCS yếu kém.

Với kết quả của nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực bổ ích đáp ứng nguyện vọng và được CN-LĐ tin tưởng hưởng ứng. LĐLĐ huyện và đội ngũ CN-LĐ đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho 22 lượt tập thể, 170 lượt cá nhân. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã 03 lần tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2000 - 2005, 2005 - 2010, đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối huyện, thị xã thành phố năm 2013 và nhiều năm liền LĐLĐ huyện được tặng bằng khen; đã có 105 tập thể và 142 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng nhiều giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích về hoạt động Công đoàn. Hàng trăm lượt CNVC-LĐ trên địa bàn được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Từ thực tiễn hoạt động phong trào trong từng giai đoạn cụ thể; Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IX rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích, đó là:

1. Luôn chấp hành và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và của các cấp ủy Đảng cùng cấp; phối hợp thường xuyên, cụ thể, hiệu quả với chính quyền đồng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức các phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn.

2. Thực hiện tốt công tác kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Công đoàn. Thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động của BCH, quy chế dân chủ, quy chế quản lý các quỹ của Công đoàn. Kịp thời bổ sung các nội dung của quy chế để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, công khai dân chủ trong mọi hoạt động của Công đoàn. Tập hợp trí tuệ và phát huy sức mạnh đoàn kết của đoàn viên và người lao động trong phát động, tổ chức các phong trào thi đua .

5. Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, để từ đó nhân rộng điển hình, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn các cấp.

Trong tình hình hiện nay, khi cả nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với mục tiêu: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh; đặc biệt, là việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao”. Trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân - lao động trên địa bàn huyện cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, bằng nhiều hình thức, giải pháp thiết thực và hiệu quả khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC-LĐ tích cực học tập rèn luyện, nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ học vấn, vững vàng kiên định lập trường cách mạng nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong gia đoạn mới.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục CB CCVC- LĐ . Nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương. Đi đầu trong chấp hành và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù và các thế lực phản động, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, phát động các phong trào thi đua yêu nước, cùng các cấp chính quyền xây dựng các quy chế, các chính sách tạo động lực để CBCCVC-LĐ gắn bó với cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật không ngừng nâng cao hiệu quả công tác. Kiên quyết phòng chống tệ tham nhũng, thói quan liêu, lãng phí, nhũng nhiễu hạch sách; thi đua thực hiện tiết kiệm trong chi dùng Tài chính, Tài sản, văn phòng phẩm, nguyên vật liệu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà nước.

Bốn là, tăng cường các công tác xã hội, chăm lo bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC-LĐ. Tạo nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, các điều kiện thuận lợi để đoàn viên Công đoàn phát huy tiềm năng sẵn có phát triển kinh tế, góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Năm là, thường xuyên kiện toàn củng cố tổ chức Công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động từ từ CĐCS đến cấp trên cơ sở. Nâng cao vị trí vai trò tổ chức Công Đoàn thông qua các hoạt động các quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp uỷ đảng các cấp, nâng cao chất lượng trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, phát triển đảng viên trong CBCCVC-LĐ.

Trong suốt chặng đường 38 năm đã qua, đội ngũ công nhân - lao động và tổ chức Công Đoàn trên địa bàn huyện không ngừng lớn mạnh và đã đạt được những thành tích đáng trân trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định QP - AN trên địa bàn huyện, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo hiệu quả của các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp nhịp nhàng của chính quyền, các cơ quan,  ban ngành, đoàn thể các cấp. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Công đoàn huyện A Lưới; thay mặt toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn toàn huyện, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IX, trân trọng cảm ơn Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, trong nhiều năm qua đã quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ cho tổ chức Công Đoàn trên địa bàn huyện phát triển, trưởng thành như ngày hôm nay.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện xin ghi nhận và biểu dương những cán bộ Công đoàn, những đoàn viên tiêu biểu, những tập thể tiên tiến điển hình; đã vượt qua khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn; với những thành tích đạt được trong những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. CBCCVC-LĐ và tổ chức Công đoàn huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Anh hùng, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tự tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện A Lưới./.

Một số hoạt động của LĐLĐ huyện và CĐCS toàn huyện

 

 

 

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 492.414
Truy cập hiện tại 293