Tìm kiếm tin tức
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số lượt xem 166Ngày cập nhật 02/05/2019

Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU, ngày 06/02/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Công văn 309-CV/HU, ngày 09/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu cấp huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tính đến ngày hôm nay, đại hội Mặt trận Tổ quốc các xã, Thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp đúng theo tiến độ, thời gian kế hoạch đề ra.

Sau khi có Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện đã chủ động quán triệt, triển khai xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác đại hội cấp cơ sở; trong đó, thống nhất chọn 03/21 xã, Thị trấn của huyện (Hương Lâm, Hồng Quảng, Hồng Trung) tổ chức đại hội điểm trong quý IV/2018, cùng với việc tổ chức duyệt nội dung đại hội và chỉ đạo tổ chức đại hội của 18 đơn vị còn lại.

Về cơ bản, đại hội đại biểu MTTQ 21 xã, Thị trấn đã thành công tốt đẹp, không có sai sót lớn xảy ra. Công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội bằng băng rôn, pano, phướn ngang, dọc trên tuyến đường trung tâm, khu vực đại hội nhìn chung thực hiện khá tốt; việc trang trí khánh tiết tại đại hội trang trọng, sinh động và gây được sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trong xã, Thị trấn. Chương trình, thời gian đại hội đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu; kết cấu các phiên làm việc đại hội cơ bản phù hợp, logic, chặt chẽ, đảm bảo nội dung, thời gian, tính trang trọng, đúng nguyên tắc. Các nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm hoạt động của các đơn vị đảm bảo đúng đề cương, đã bám sát Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, định hướng, chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận cấp trên và Nghị quyết đại hội Đảng cùng cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội cơ bản tốt; tác phong điều hành của các thành viên nghiêm túc, rõ ràng, mạch lạc. Công tác an ninh trận tự, phục vụ tài liệu, hậu cần an toàn, chu đáo, tiết kiệm. Công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương và Ban Thường trực Mặt trận huyện. Việc hiệp thương cử ủy viên ủy ban mặt trận và đại biểu dự đại hội cấp trên diễn ra đúng quy trình quy định; ủy viên ủy ban mặt trận, ban thường trực, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực trúng cử với số phiếu biểu quyết hiệp thương cao và tập trung; theo Thông tư hướng dẫn của UBMTTQVN Trung ương thì số lượng ủy viên UBMT cấp xã, Thị trấn là từ 30 đến 55 người; căn cứ tình hình thực tế của huyện A Lưới tổng số ủy viên UBMT các xã, Thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 793 người so với nhiệm kỳ trước tăng 95 người; cơ cấu các tổ chức thành viên là 284 người; ban công tác Mặt trận thôn là 97 người; cá nhân tiêu biểu, đại diện tổ chức kinh tế là 211 người; cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cùng cấp là 201 người; trong đó: Nữ 201 người, chiếm 25,3%; người ngoài Đảng 152 người, chiếm 19,16%; dân tộc thiểu số 649 người, chiếm 81,84%; tôn giáo 12 người, chiếm 1,51%. Tại phiên họp thứ nhất, UBMT các xã, Thị trấn khóa mới đã hiệp thương cử ban thường trực là 105 người; trong đó, chủ tịch là 21 người; phó chủ tịch là 42 người; Ủy viên thường trực là 42 người; nữ 39 người, chiếm 37,14%. Công tác hiệp thương cử đại biểu dự đại hội cấp trên được các xã, Thị trấn thực hiện đúng theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện là 162 người, đại biểu dự khuyết là 21 người.

Đại hội MTTQ cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp, ngoài sự nổ lực, quyết tâm của các đơn vị, còn có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền địa phương với Mặt trận và đoàn thể; đây là tiền đề quan trọng tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.895
Truy cập hiện tại 86