Tìm kiếm tin tức
Cơ quan Huyện ủy - 15 năm giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa
Ngày cập nhật 25/11/2018
Lễ đón nhận cơ quan văn hóa 2016

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, được ra đời từ khi thành lập huyện A Lưới theo Nghị quyết số 88-NQ/TV, ngày 20 tháng 02 năm 1976 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; trải qua 42 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành và có 15 năm được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa (2003 - 2018); dưới sự lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, cán bộ, công chức - lao động (CBCC-LĐ) cơ quan Huyện ủy đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn được giao; giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Hoạt động Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan luôn được kiện toàn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ CBCC-LĐ cơ quan từng bước được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng; tính đến ngày 30/9/2018, cơ quan Huyện ủy có 36 người; trong đó: Đảng viên 31 người chiếm tỷ lệ 86,11%; nữ 12 người chiếm tỷ lệ trên 33,33%; 01 nữ Tiến sỹ, 01 nữ Thạc sỹ, 27 đại học, 01 cao đẳng, 03 trung cấp, 03 sơ cấp; trình độ lý luận chính trị có 02 cử nhân, 15 cao cấp, 10 trung cấp, 03 sơ cấp; có 03 hợp đồng lao động theo công việc.

Ngày 20 tháng 3 năm 2003, lần đầu tiên cơ quan Huyện ủy được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Bằng Công nhận đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa; ngay từ những ngày đầu đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Đảng ủy cơ quan đã xác định quan điểm “xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa đã khó, việc giữ vững và phát huy đơn vị đạt chuẩn văn hóa càng khó hơn”; xuất phát từ quan điểm này, Đảng ủy cơ quan đã họp và ban hành Nghị quyết chỉ đạo việc kiện toàn Ban Vận động xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa gồm 07 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực kiêm Thủ trưởng cơ quan làm Trưởng Ban, đồng chí Chủ tịch công đoàn làm Phó Ban; chỉ đạo ban hành Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa, Nội quy cơ quan, Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ. Hàng năm, tại Hội nghị CBCC-LĐ đơn vị đã tiến hành tổ chức ký kết công tác phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn; phát động phong trào thi đua yêu nước; tổ chức ký kết thi đua giữa các bộ phận và các tổ công đoàn; ký kết an toàn giao thông;… biểu quyết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát đúng với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các quy ước, quy định Đảng ủy còn chỉ đạo cơ quan và các đoàn thể xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với điều kiện của cơ quan; thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, và tâm tư nguyện vọng của CBCC-LĐ. Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với thực hiện 05 chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) ban hành; xây dựng cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Làm Bảng trích dẫn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dọc đường vào cơ quan; trang trí Phòng truyền thống cơ quan có Bảng trích dẫn nội dung 27 biểu hiện được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra, làm Bảng treo các cam kết tập thể, cá nhân cơ quan; cải tạo, trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên và dọc hành lang đường Hồ Chí Minh phía trước hàng rào cơ quan; vận động thu nộp đầy đủ các loại quỹ do các cấp phát động; hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân thoát nghèo ở các xã.v.v.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn được giao; hằng năm, cơ quan có trên 30% CBCC-LĐ đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trong đó có nhiều đề tài, sáng kiến được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đánh giá cao và được áp dụng vào thực tiễn công tác như: Đề án 01, 02 về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn A Lưới, giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo, Đề án 03 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên khối xã, thị trấn huyện A Lưới, giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo; các bộ phận tham mưu giúp việc Huyện ủy đã chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp như: “Xây dựng chi bộ thôn, tổ dân phố trong sạch, vững mạnh” của Ban Tổ chức; “Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát” của Ủy ban kiểm tra; “Đổi mới công tác dân vận khéo trong tình hình mới” của Ban Dân vận; “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội” của Ban Tuyên giáo; “Nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp, cải cách hành chính trong Đảng, triển khai xử lý văn bản trên Mạng diện rộng của Đảng, tham mưu mở Trang thông tin điện tử Huyện ủy” của Văn phòng Huyện ủy; “Vận động đoàn viên công đoàn phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng Mái ấm công đoàn” của Công đoàn cơ quan;… thông qua áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong xây dựng cơ quan ngày càng đổi mới và tiến bộ.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn được giao, việc đổi mới xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nơi công sở được cơ quan quan tâm thực hiện; toàn thể CBCC-LĐ cơ quan và gia đình không vi phạm những hành vi như: Rãi vàng mã khi đưa tang trên các tuyến đường, trên suối, hồ…; không lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động bói toán, cờ bạc dưới mọi hình thức; không phục hồi các hủ tục lạc hậu trong đám cưới, đám tang và lễ hội; không kinh doanh, lưu hành, phổ biến, xuất bản văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan; không treo, viết, vẽ, đặt biển quảng cáo hoặc cơi nới, làm mái che sai quy định hoặc tập kết nguyên vật liệu xây dựng ở khu dân cư khi chưa xin phép; không đổ chất phế thải, rác, nước thải trực tiếp ra đường, vỉa hè, xuống ao, hồ, suối; thực hiện tiết kiệm trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội; thường xuyên phát động phong trào nói không với các tệ nạn xã hội; cơ quan có 100% CBCC-LĐ không mắc các tệ nạn xã hội, không tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, theo đạo trái phép. Thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và điều lệ của các đoàn thể; tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể luôn duy trì sinh hoạt đầy đủ, nề nếp, đúng quy định; nội bộ luôn đoàn kết, thường xuyên giúp nhau cùng tiến bộ.

Với những thành tích đạt được qua 15 năm phấn đấu giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Đảng bộ cơ quan được Tỉnh ủy tặng Bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2005 - 2010, nhiệm kỳ 2010 - 2015; cơ quan Huyện ủy được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công đoàn cơ quan được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Trên tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể cùng toàn thể CBCC-LĐ cơ quan Huyện ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm phấn đấu giữ vững đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 - 2021.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 74.437
Truy cập hiện tại 21