Tìm kiếm tin tức

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy tiếp dân định kỳ tại xã A Roàng
Số lượt xem 92Ngày cập nhật 07/09/2020
Đ/c Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì tiếp dân tại xã A Roàng

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Ngày 04/9/2020, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tại xã A Roàng.

Tham gia buổi tiếp công dân còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo: các ban của Đảng, UBKT, VPHU; Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và bà con nhân dân xã A Roàng (có 03 công dân tham gia).

Tại buổi tiếp đã 03 người tham gia với 05 ý kiến. Trong đó: có 01 ý kiến về giải quyết tranh chấp đất đai; 01 ý kiến về đề nghị đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 ý kiến về quan tâm giải quyết việc làm cho con đối với người có công với cách mạng; 01 ý về xét tuyển thiếu sinh quân và 01 ý kiến về thiệt hại do xây dựng đường biên giới tại xã A Roàng.

Các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất người dân đã được chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan và đồng chí Bí thư Huyện ủy trả lời và giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp được đông đảo bà con đồng tình và nhất trí cao. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm rà soát các chế độ, chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là quan tâm giải quyết về tranh chấp đất đai; xem xét, phân chia các quỹ đất sản xuất (nếu có) cho bà con nhân dân để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương, phát huy tinh thần tự lực, tự cường để xóa đói, giảm nghèo, giảm nghèo bền vững…góp phần giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới.

A Viết Thôm
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 680.891
Truy cập hiện tại 411