Tìm kiếm tin tức
Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Sơn Thủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số lượt xem 118Ngày cập nhật 27/03/2020

Là xã kinh tế mới được huyện đặt nhiều kỳ vọng về phát triển kinh tế - xã hội, nên nhiệm vụ chính trị xuyên suốt nhiệm kỳ mới của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Thủy là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo việc viết gọn lại chủ đề và phương châm đại hội theo hướng dẫn đề cương; dự báo tình hình cần tập trung dự báo tình hình ở huyện và xã; các chỉ tiêu cần bổ sung theo 14 nội dung chỉ tiêu của Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn; trong đó cần rà soát lại vì có một số chỉ tiêu còn thiếu, chỉ tiêu phát triển đảng còn cao, một số nội dung chỉ tiêu nên đưa về phần nhiệm vụ và giải pháp; bổ sung chỉ tiêu số lượng xuất khẩu lao động hàng năm; chương trình trọng điểm cần điều chỉnh lại và báo cáo cho đồng chí Thường vụ phụ trách, trong đó, trọng tâm vẫn là tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững; nhiệm vụ giải pháp bổ sung các lĩnh vực trọng điểm quản lý tài nguyên, đất đai, cánh đồng mẫu lớn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về nhiệm vụ, giải pháp.

Định hướng nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Nhiệm vụ chính trị là Đảng ủy tập trung lãnh đạo việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững; chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cánh đồng mẫu lớn; quản lý tốt tài nguyên, đất đai... Về Báo cáo kiểm điểm bố cục cần sắp xếp lại theo khung hướng dẫn, các hạn chế khuyết điểm cần tương đồng với Báo cáo chính trị. Chương trình đại hội sửa lại nội dung báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội và bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện cấp trên. Đề án nhân sự cần bổ sung các ý kiến tham gia của BTV Huyện ủy; bầu BTV Đảng ủy phải có số dư; bầu Đảng ủy nếu thấy cần thiết phải bầu khuyết và bổ sung sau khi có nhân sự mới.

Từ nay cho đến ngày tổ chức Đại hội, Đảng ủy cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; tăng cường công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đại hội đảng các cấp, tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động; tổ chức treo cờ, băng rôn, áp phích,.. phát động phong trào thi đua, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - sáng, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ xã. Đặc biệt, là việc tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn quốc; trước mắt, chỉ đạo công an và hệ thống chính trị xã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng là công dân đi học và làm ăn xa trở về địa phương, để tổ chức cách ly theo đúng hướng dẫn.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Trường Trung học phổ thông A Lưới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 416.214
Truy cập hiện tại 49