Tìm kiếm tin tức
Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt một năm 2020
Số lượt xem 115Ngày cập nhật 12/03/2020

Thực hiện chương trình kế hoạch mở lớp năm 2020, ngày 9/3/2020, Trung tâm Chính trị huyện A Lưới đã mở lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt một năm 2020 cho 73 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đến dự có đồng chí Hồ Thị Lan Hương - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Tham gia lớp học, các đồng chí đảng viên mới sẽ được trao đổi 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nhà nước Pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu thêm 4 chuyên đề về Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới như: truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, giáo dục đạo đức trong thời kỳ mới...

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Hồ Thị Lan Hương nhấn mạnh: Những kiến thức được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí đảng viên mới nắm vững những nội dung cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của mỗi người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện A Lưới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 416.500
Truy cập hiện tại 85