Tìm kiếm tin tức
Quảng Nhâm: Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Chuyên đề năm 2020
Số lượt xem 118Ngày cập nhật 01/03/2020

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Đảng ủy xã Quảng Nhâm tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự chỉ đạo, quán triệt tại Hội nghị có đồng chí Hồ Thị Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hồ Văn Thiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Hồ Trọng Chăn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Đ/c Hồ Văn Thiệp  - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai chuyên đề năm 2020

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Thiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên từ xã đến các chi bộ, thôn và nhân dân trên địa bàn; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã về những nội dung cơ bản, có giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa; đồng thời tăng cường xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng trong dịp này, Đảng ủy đã tổ chức phát động ký cam kết thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2020 cho Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy tham gia ký cam kết thi đua

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị Mặt trận, các đoàn thể cấp xã và các đồng chí UVBTV Đảng ủy phụ trách các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 có hiệu quả và đúng thời gian theo Kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời đề nghị các đồng chí được phân công phụ trách các chi bộ thôn tiếp tục sâu sát để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước.

Hồ Văn Một - VPĐU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 416.186
Truy cập hiện tại 51