Tìm kiếm tin tức
Đ/c Hồ Văn Đắp - UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKTHU, Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra tại xã Đông Sơn
Số lượt xem 145Ngày cập nhật 01/03/2020

Ngày 28/02/2020, đồng chí Hồ Văn Đắp - UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Kiểm tra 1670 của Ban Thường vụ Huyện ủy công bố Quyết định kiểm tra tại Đảng ủy xã Đông sơn. Tham gia buổi công bố có các thành viên Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Sơn, cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ủy xã Đông Sơn.

 

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1670-QĐ/HU, ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đoàn đã tổ chức công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 19-CT/HU, ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch 68-KH/HU, ngày 30/9/2014 của Huyện ủy về theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư, các phó bí thư Đảng ủy xã Đông sơn, giai đoạn từ  ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019.

Sau khi nghe đại diện Đoàn kiểm tra thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm tra và đề cương xây dựng báo cáo kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Phơm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đều thống nhất với nội dung, chương trình kiểm tra.

Tại buổi công bố, đồng chí Hồ Văn Đắp - UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng ủy xã Đông Sơn bổ sung thêm các đối tượng vào diện kiểm tra gồm: các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và UBND xã làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ kiểm tra; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 416.364
Truy cập hiện tại 74