Tìm kiếm tin tức

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 478Ngày cập nhật 19/12/2019

Bám sát chức năng, nhiệm vụ và được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm; các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại TTBDCT huyện trong năm 2019 đã thực hiện một cách nghiêm túc về nội dung, thời gian chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương...; tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

- Về thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản: Đã tổ chức 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị (SCLLCT) với 32 học viên, kết quả 100% học viên tham gia đều được cấp Bằng SCLLCT và xét khen thưởng cho 03 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện thực hiện tốt nội quy quy chế đề ra; 04 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 306 học viên (Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho thanh niên lên đường nhập ngũ quân đội và công an với 83 học viên), kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi; 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 229 học viên, kết thúc khoá học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 87% đạt khá giỏi.

- Về thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề: Đã tổ chức 01 lớp về “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” với  65 học viên; 01 lớp về “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” với 64 học viên và 01 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo ở cơ sở cho 54 cán bộ tuyên giáo cơ sở.

- Về thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ: Đã tổ chức 01 lớp về công tác Tổ chức xây dựng Đảng gồm 65 học viên, 01 lớp công tác văn hóa cơ sở gồm 48 học viên, 01 lớp công tác Dân vận gồm 62 học viên.

- Về thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể: Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 09/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 06 lớp cho 535 học viên (Mặt trận: 185 học viên, Phụ nữ: 69 học viên, Nông dân: 59 học viên, Cựu chiến binh: 73 học viên, Huyện đoàn: 52 học viên, Liên đoàn Lao động: 97 học viên).

- Về chương trình phối hợp: Phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức tổng kết, bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 76 học viên Lớp Trung cấp LLCT - HC hệ không tập trung năm học 2018 - 2019. Khai giảng, quản lý, duy trì Lớp Trung cấp LLCT - HC năm 2019 - 2020 cho 79 học viên, tổ chức cho học viên Lớp Trung cấp LLCT - HC tham gia hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2019 tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích và 01 giải có bài thuyết trình hay nhất; khai, bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính huyện A Lưới cho 70 học viên là cán bộ, lãnh đạo cấp huyện. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và lồng ghép tổ chức Hội thi Cộng tác viên dư luận xã hội lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Phối hợp, tham gia cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bồi dưỡng chính trị hè gồm 5 lớp cho 1.230  đội ngũ giáo viên, viên chức, công nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn huyện. Tham gia báo cáo thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho 180 lượt đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và một số cơ quan, ban, ngành liên quan trên địa bàn huyện. Ngoài ra một số lớp như: Lớp kết nạp đảng viên mới, lớp đảng viên mới, lớp sơ cấp lý luận chính trị được triển khai chuyên đề về lịch sử Đảng bộ huyện, tình hình kinh tế xã hội quý, năm 2019.

- Hoạt động ngoại khóa được quan tâm. Đối với lớp kết nạp đảng dành cho thanh niên lên đường nhập ngũ 2019, kết thúc khóa học đã tổ chức báo công, dâng hương, hoa tại đền thờ Bác Hồ của huyện. Lớp đảng viên mới tổ chức dâng hương tại Di tích lịch sử Chín Hầm, Bảo tàng Hồ Chí Minh và nhà ở của Bác tại làng Dương Nổ - huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Lớp Sơ cấp LLCT đã có chuyến đi thực tế tại Nghệ An và Quảng Bình (Dâng hương tại nhà của Bác ở Làng Sen - Kim Liên (Quê nội) và Làng Hoàng Trù, xã Nam Giang (Quê ngoại), Dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, Quảng Bình).

Nhìn chung, trong quá trình tổ chức thực hiện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện A Lưới đã thực hiện đúng quy định về thời gian, nội dung của từng loại hình chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đánh giá ngày càng cao.

Để có những kết quả nêu trên, có thể khẳng định: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các ngành chức năng tham mưu để trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tích cực tổ chức triển khai kế hoạch đó. Hoạt động giảng dạy và học tập thực hiện đúng quy chế trong tất cả các khâu từ xây dựng nội dung chương trình, bố trí giảng viên, triệu tập, quản lý học viên, soạn, giảng, nghe giảng, thảo luận, viết bài thu hoạch, xếp loại học viên, cấp giấy chứng nhận. 

Về phương pháp mở lớp đã bám sát thực tiễn cơ sở, bồi dưỡng, bổ sung những kiến thức, kỹ năng mà cán bộ cơ sở còn yếu, thiếu, chưa nắm vững; gắn học với hành, lý luận với thực tiễn. Tổ chức các buổi tham quan thực tế gắn với nội dung chuyên đề được bồi dưỡng, tập huấn; tăng thời lượng trao đổi, thảo luận, thực tập tại lớp và định hướng cho người học rút ra những vấn đề cần phải giải quyết... Từ đó nâng cao nhận thức về chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Trong giảng dạy và thảo luận có bước đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học. 

Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kiến thức chuyên môn và lý luận chính trị đạt yêu cầu, có năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt; nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy; làm tốt việc nghiên cứu tài liệu, soạn đề cương, giáo án; bài giảng gắn kết giữa lý luận với thực tiễn, có tính chiến đấu và tính thuyết phục. 

Để làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn trong năm 2020, Trung tâm Chính trị huyện tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Bám sát Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện, tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của giảng viên chuyên trách, giảng viên, báo cáo viên kiêm chức; tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức 2020 - 2025 đáp ứng nhu cầu, phẩm chất, năng lực để giảng dạy các lớp. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, quản lý, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, bồi dưỡng một cách khách quan, công bằng; cấp bằng, giấy chứng nhận đúng quy định.

2. Lấy chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đặt lên hàng đầu. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, tình hình thực tiễn ở cở và sát với từng đối tượng. Giúp người học nâng cao về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Căn cứ kế hoạch cấp ủy giao hàng năm để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, bố trí giảng viên, báo cáo viên một cách khoa học cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng. 

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị cơ sở. 

5. Tham mưu, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ tài chính, tài liệu, giáo trình học tập và các điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ công tác mở lớp.

6. Hằng năm, dành thời gian hợp lý để tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để điều chỉnh chương trình, nôi dung, phương pháp tổ chức cho sát với cơ sở.

Có thể khẳng định rằng: Năm 2019, với đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình tâm huyết của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm cơ sở cho việc thực hiên thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện A lưới lần thứ XI đề ra.

Dương Đức Vương - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 690.046
Truy cập hiện tại 197